Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 29, 1689 Brieffje[389] van Cheribon met inlants vaartuygh file 2504, folio 414
June 29, 1689 De patsjallang de Stompneus uyt de Straat Sunda met 2 brieffjes[390] daermede van de opperhoofden der jagtjes de Grijpvogel en de Craanvogel file 2504, folio 415
June 30, 1689 ’t Jagt de Zijp van Indermayoe met verscheyde houtwercken file 2504, folio 415
June 30, 1689 Briefje[391] van den zergeant Jan Carstensz. file 2504, folio 415
June 30, 1689 Inhalinge des briefs van Radja Bone en van Radja Goas gesanten file 2504, folio 415-416
June 30, 1689 Translaat Maleytse missive van Radia Bone ‘en Poetrie Dain Tellille’ tot Macassar aen Haar Edelens file 2504, folio 416-418
June 30, 1689 Ditto[392] van Radia Goa tot Macassar aen Haer gemelte Edelens tot Batavia file 2504, folio 418-419
June 30, 1689 Per Inlants vaartuygh naar Japara een briefje[393] aen de capiteinen Joan Mouris van Happel en Cornelis de Wit nevens den raad aldaar file 2504, folio 419
June 30, 1689 ’t Jagtie den Aardenhout van Japara over Tegal file 2504, folio 419
June 30, 1689 Verscheyde papieren[394] daarmede ontfangen file 2504, folio 420
June 30, 1689 En 3000 stux legger duygen file 2504, folio 420
June 30, 1689 De fluyt de Civetkat naer Bantham met missive[395] aen de gesaghebber Steven Claarbout en raad file 2504, folio 420
June 30, 1689 ’t Geladene in voormelte fluytscheepje file 2504, folio 420-421
June 30, 1689 Aengecomene vaartuygen file 2504, folio 421-425
June 30, 1689 Vertrocken vaartuygen file 2504, folio 425-428
June 30, 1689 Gestorvene file 2504, folio 428
June 30, 1689 Gedoopte file 2504, folio 428
June 30, 1689 Getrouwde file 2504, folio 429
July 1, 1689 Voorstelling van den E. Balthasar Sweers op ’t jagt Castricum als opperhooft van Japan file 2504, folio 430
July 1, 1689 ’t Jagt de Coninck van Bantham van Palimbang met partij peper file 2504, folio 430