Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 14, 1689 Item eenige inlandse militairen file 2504, folio 364
June 14, 1689 Sumatra en de Zijp naar Bantham te senden in plaats van ’t affgevaere schip Couwerve file 2504, folio 364
June 14, 1689 ’t Jagt Wijck op Zee naer Japan aengelegt tot de besending van daer naar Canton file 2504, folio 364
June 14, 1689 De gesanten des Zouzouhounangs te laten vragen in wat qualiteyt en met wat commissie sij gecomen waren file 2504, folio 364
June 15, 1689 Per borger vaartuygh van Ambon een origineel brieffje[373] van den oppercoopman Hendrik Crudop en raad file 2504, folio 364-365
June 17, 1689 Besoigne over de sending naar China file 2504, folio 365
June 17, 1689 Eemland naar Aymuy te senden met een cargasoen van 2 tonnen gouts file 2504, folio 365
June 17, 1689 Den ondercoopman Alexander van ’s Gravenbroek weder als opperhooft der besendingh naar Aymuy te gebruycken file 2504, folio 365
June 17, 1689 d’E. Hendrik van Buytenhem tot opperhooft en den E. B. Swart tot secunde in Japan verkoren file 2504, folio 365
June 18, 1689 De romp van de Hollantse Thuyn vercogt voor 820 rds file 2504, folio 365
June 18, 1689 Per inlants vaartuygh van Indermayoe een brieffje[374] van den sergeant Jan Carstensz. file 2504, folio 365-366
June 18, 1689 ’t Schip Zumatra naar Bantham file 2504, folio 366
June 18, 1689 Missive[375] aen den gesaghebber en raad aldaar file 2504, folio 366
June 19, 1689 De patsjallangh de Klipvis uyt de Straat Zunda met een brieff van den gesaghebber op het jagtie de Snauw file 2504, folio 366
June 19, 1689 Item[376] van de opperhoofden op het jagt Hogergeest file 2504, folio 366
June 20, 1689 Translaat Javaanse brieff door Daman Timbanantingh uyt Bandon aanZijn Edelheyt file 2504, folio 367
June 20, 1689 ’t Jagt Hogergeest van Paliacatta met den coopman N. Clement file 2504, folio 368
June 20, 1689 Diverse kleden en andere goederen daarmede becomen file 2504, folio 368
June 20, 1689 Benaminge der papieren[377] file 2504, folio 368-369
June 20, 1689 Den affgesant Joannes Bacherius in Golconda aengekomen file 2504, folio 369-370