Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 7, 1689 1600.000 lb zalpeter jaarlijcx uyt Bengale voor Batavia te ontbieden file 2504, folio 354
June 7, 1689 200 picols peper aen den anachoda van den gouverneur der stadt Aymuy te vercoopen tot 8 rds file 2504, folio 354
June 7, 1689 De kraampties op de Vischmarkt en de Groote Revier aen de minst biedende Chinesen aan te besteden file 2504, folio 354
June 8, 1689 Briefje[365] naar Japara met inlantse vaartuyg file 2504, folio 355
June 8, 1689 Den Hollandsen Thuyn seer leck van Indermayoe file 2504, folio 355
June 8, 1689 Brieffje[366] van Cheribon met inlants vaartuyg file 2504, folio 355
June 8, 1689 Den resident d’Hr. Dirck van Ommeren overleden file 2504, folio 355
June 8, 1689 ’t Jagtie Malacca van Malacca met missive[367] van d’Ed. Hr. gouverneur Thomas Slicher en raad file 2504, folio 355
June 8, 1689 Nieuws van daar file 2504, folio 355-356
June 8, 1689 De lading van ’t jagtie Malacca bestaat in 1000 kisten koper file 2504, folio 356
June 10, 1689 ’t Jagtie de Bruynvis van Banda met foely file 2504, folio 356
June 10, 1689 En een brieffje[368] van den gouverneur en raad aldaar file 2504, folio 356
June 10, 1689 Claas Bischon geadvanceert tot schipper file 2504, folio 356-357
June 10, 1689 ’t Vervallen hooft en craen op Purmerent door ’s Compagnies ambagtslieden te laten herstellen file 2504, folio 357
June 10, 1689 d’Engelse van ’t schip de Royaal James transport met ’s Compagnies bodem naer Cormandel toegestaen file 2504, folio 357
June 10, 1689 Mr. Joannes van Keulen independente fiscaal van Malacca den eet daertoe staende aff te nemen file 2504, folio 357
June 10, 1689 ’t Jagtie Malacca weder naer Malacca te stieren file 2504, folio 357
June 10, 1689 ’t Schip den Hollandse Thuyn aff te leggen file 2504, folio 357
June 10, 1689 Electie van krijghsofficieren file 2504, folio 357-359
June 11, 1689 Twee translaat Javaense relasen van Javaense hoofden file 2504, folio 359-360