Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 17, 1688 En soomede naar Persia file 2503, folio 520
Nov. 17, 1688 Benaming van de brieven[131] na de comptoiren van India file 2503, folio 520-521
Nov. 19, 1688 De fluyt Waveren uyt Bengale terugh file 2503, folio 521
Nov. 19, 1688 Missive[132] van de pl. gesaghebber Arnoldus Muykens nevens den raad tot Ougly file 2503, folio 521
Nov. 19, 1688 ’t Jagt Naaltwijk verongelukt file 2503, folio 521
Nov. 19, 1688 ’t Aangebragte cargasoen van Bengale file 2503, folio 521-522
Nov. 19, 1688 Arrivement van ’t jagt Zuytbevelant voor reecquening der Camer Zeelant met 165 coppen file 2503, folio 522
Nov. 19, 1688 Missive van de Heeren XVII gedateert 1 april 1688 file 2503, folio 522
Nov. 19, 1688 Instructie[133] voor de independente fiscaals file 2503, folio 522
Nov. 19, 1688 Particuliere missive[134] van de heeren bewindhebberen in Zeelant file 2503, folio 522
Nov. 19, 1688 Brieven[135] van den commandeur Simon van der Stel en raad aan de Cabo file 2503, folio 522
Nov. 19, 1688 De gedesigneert independent fiscaal van Malacca Mr. Cornelis Moerkercke aan de Caab verdronken file 2503, folio 522
Nov. 19, 1688 Item den boekhouder Bartholemeus Dijnoot en nog 5 matroosen door ’t omslaan van de schuyt file 2503, folio 522-523
Nov. 19, 1688 Aanwijsinge wat coopmanschappen en contanten per ’t jagt Zuytbevelant uyt Europa becomen zijn file 2503, folio 523
Nov. 19, 1688 Per pantchiallang de Bagger uyt de Straat Sunda een briefje[136] van den gesaghebber op ’t jagtje de Wiltschut file 2503, folio 523
Nov. 19, 1688 ’t Schip den Blaeuwenhulk na Japara met de gecommittteerde captainen Mourits van Happel en Cornelis de Wit file 2503, folio 524
Nov. 19, 1688 Missive[137] aan den commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2503, folio 524
Nov. 19, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout naar Cheribon met een briefje[138] aan den captain Willem de Ruyter en raad file 2503, folio 524
Nov. 19, 1688 Contanten en eenige cleden naar Cheribon gesonden file 2503, folio 524
Nov. 19, 1688 De gedane reecquening van heeren heemraden geapprobeert file 2503, folio 524