Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 6, 1688 ’t Cargasoen van voormelte jagt de Beurs van Amsterdam file 2503, folio 510-511
Nov. 7, 1688 Den vaandrig Jan Jaspersz. van Tanjongpoura over lant terug file 2503, folio 511
Nov. 9, 1688 Per pantchiallang de Bagger naar de Straat Sunda een briefje aan de opperhoofden van de jagtjes Aardenhout en de Wiltschut file 2503, folio 511
Nov. 9, 1688 De volle premie voor de opperhoofden van ’t schip de Schelde toegelegt file 2503, folio 511
Nov. 9, 1688 Uytschrijvinge van den bedendagh file 2503, folio 511
Nov. 9, 1688 Gecommitteerdens over het hooren den reecqening van heeren heemraden file 2503, folio 511
Nov. 9, 1688 Den commandeur Joan Albert Sloot toegestaan van Japara op te komen file 2503, folio 511
Nov. 9, 1688 De captainen Joan Mourits van Happel en Cornelis de Wit weder derwaarts te senden file 2503, folio 512
Nov. 9, 1688 Den luitenant Coert Brand van Cheribon na Japara te laten gaan file 2503, folio 512
Nov. 10, 1688 Briefje van Bantam met een Inlants vaartuygh file 2503, folio 512
Nov. 10, 1688 De chialoup ’t Casteel Batavia naar de Straat Sunda met een briefje[120] aan de opperhoofden van ’t schip China file 2503, folio 512
Nov. 10, 1688 Per borger vaartuygh van Malacca ontfangen Haar Edelens schrijven[121] van den gouverneur en raad aldaar file 2503, folio 512
Nov. 10, 1688 De voornaamste inhout van dien file 2503, folio 512
Nov. 10, 1688 De fluyt Emmenes naar Palembang met verscheyde lijwaaten file 2503, folio 513
Nov. 10, 1688 En een briefje[122] aan de coopman Willem Sabelaar en raad file 2503, folio 513
Nov. 11, 1688 De chialoup Egmont naar Cheribon file 2503, folio 513
Nov. 11, 1688 Briefje[123] aan den capitain Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2503, folio 513
Nov. 11, 1688 Dito[124] aan den commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara file 2503, folio 513
Nov. 12, 1688 Terugcomst van de chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat Sunda van ’t vaderlants schip China file 2503, folio 513
Nov. 12, 1688 2 brieven[125] van de Ho. Edle heeren mayores ter camer Rotterdam file 2503, folio 513