Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 5, 1688 ’t Schip America van Cheribon file 2503, folio 446
Oct. 5, 1688 Specificatie aan desselfs ladinge file 2503, folio 446
Oct. 5, 1688 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen over Malacca naar Tanassery aangelegt file 2503, folio 447
Oct. 7, 1688 De France voorlesinge voortaan in de Maleytse kerck te laten geschieden file 2503, folio 447
Oct. 7, 1688 Een begraaffplaats voor de Christenen op Toehoe[79] door heeren Heemraden te laten uytsoecken file 2503, folio 447
Oct. 7, 1688 Den luitenant Abraham Loot naar Malacca te senden met de qualiteyt van captain luytenant file 2503, folio 447
Oct. 8, 1688 De fluyt Spaarwou en ’t jagtje de Rog van Banda over Amboina file 2503, folio 447
Oct. 8, 1688 Brieven[80] daarmede uyt die twee gouvernementen file 2503, folio 447
Oct. 8, 1688 ’t Fluytschip Spaarwou met noten gecargeert file 2503, folio 447
Oct. 8, 1688 Mitsgaders ’t jagt de Rogh met Nilaese[81] swavelaarde file 2503, folio 447
Oct. 8, 1688 De fluyt de Grave in desolaten staat mede van Ambon file 2503, folio 447-448
Oct. 8, 1688 d’Opperhoofden van de fluytscheepen Oosthuysen en Langewijk de volle premie toegelegt file 2503, folio 448
Oct. 8, 1688 ’t Jagt Negombo van Malacca na Bengale voort te laten gaan file 2503, folio 448
Oct. 8, 1688 Item ’t jagt Boswijk file 2503, folio 448
Oct. 10, 1688 Per ’t bootje ’t Claverblad van Bantam een briefje[82] van den Edelen Steven Claarbout en raad file 2503, folio 448
Oct. 10, 1688 Translaat Javaans briefje van Aria Soura di Wangsa van Lampon aan Pangeran Diepa Ningrat tot Bantam file 2503, folio 448-449
Oct. 10, 1688 Dito door Aria Raxanagara van Lampon aan Pangeran Diepa Ningrat tot Bantam file 2503, folio 449
Oct. 11, 1688 Per Inlants vaartuygh van Cheribon een briefje[83] van d’Edele Joannes de Hartogh en raad file 2503, folio 449
Oct. 11, 1688 De boekhouder Rippertus Pelle bij een briefje[84] naar Palembang gelicentieert op te komen file 2503, folio 450
Oct. 12, 1688 100 blancke militairen vertrekken naar Malacca file 2503, folio 450