Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 29, 1665 [De Engelse gevangenen uyt de Caeb hier aengeomen op de buyten forten verdeelt] file 2467, folio 943
Dec. 29, 1665 [Nieuwendam en de Zantlooper voor Ternaten aengeleyt; het eerste vooraf over Amboyna te gaen] file 2467, folio 943
Dec. 29, 1665 [Noch 40 soldaten met de Perel nae Banda te zenden] file 2467, folio 943-944
Dec. 29, 1665 [d’Hr. Cornelis Speelman beclaegt sih over het vonnise door de Raet van Justitie inzake de misslag in het versenden van een juweel nae het vaderlant] file 2467, folio 944
Dec. 29, 1665 [De pacht van kleeden passer voor 80 rijxdaalders ter maent] file 2467, folio 945
Dec. 30, 1665 Resolutiën over de advysen van Ternaten file 2467, folio 945
Dec. 30, 1665 [Aen den Conink van Tidor te betaelen de beloofde 300 rijxdaalders bij affwerping van de fortresse Chioblo] file 2467, folio 945
Dec. 30, 1665 [Op de punt Gilolo een steen reduyt te maeken] file 2467, folio 945
Dec. 30, 1665 [Den handel tot Mindanao aen particulieren over te geven] file 2467, folio 945
Dec. 30, 1665 [Een gracht van de fortresse Barnevelt op Batchian te graven] file 2467, folio 945
Dec. 30, 1665 [Een steenen reduyt op Manado te maecken] file 2467, folio 945
Dec. 31, 1665 Resolutiën over de zeesaecken van Timor file 2467, folio 946-947
Dec. 31, 1665 Aengecomen vaertuygen file 2467, folio 947-950
Dec. 31, 1665 Vertrocken vaertuygen file 2467, folio 950-951
Dec. 31, 1665 Getrouwde file 2467, folio 951
Dec. 31, 1665 Gedoopte file 2467, folio 951
Dec. 31, 1665 Dooden file 2467, folio 952
Dec. 31, 1665 Javanen file 2467, folio 952
Dec. 31, 1665 Sommarium van de aengecomen en vertrocken vaertuygen deses jaers etc. file 2467, folio 952-953
Jan. 1, 1666 Nieuw Jaer file 2469, folio 1