Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 22, 1688 Translaat Javaans briefje door Aria Wiero Tama uyt Lampon aan den Pangeran Diepaningrat file 2503, folio 312
July 22, 1688 Den boekhouder Anthony van Groenewegen aan den vrij schipper Mourits Jacobz. geleent met stilstant van gagie file 2503, folio 312
July 22, 1688 Dain Magimba en Dain Mangagang vooreerst hier nog aan te houden file 2503, folio 312
July 22, 1688 De pagger op Samanca alleen door Lamponders beset te laten file 2503, folio 313
July 22, 1688 Aria Wira Tama een vereeringtje te doen file 2503, folio 313
July 24, 1688 Den romp van de fluyt Nederhorst vercogt voor f. 274 rds file 2503, folio 313
July 24, 1688 Met een Inlants vaartuygh schrijven Haar Edelens een briefje[362] aan de heer commandeur J.A. Sloot en raad file 2503, folio 313
July 26, 1688 De vrijburger jagtjes de Elisabeth en den Arent vertrecken van dese rheede over Japara naar Sumatra’s Westcust file 2503, folio 313
July 26, 1688 Per Inlants vaartuygh uyt de Straat Sunda met een briefje[363] van den opperhoofden op het schip Spierdijck file 2503, folio 314
July 26, 1688 ’t Schip Java uyt Europa over Cabo de Boa Esperance voor Amsterdam met 221 coppen file 2503, folio 314
July 26, 1688 Brieven[364] daarmede uyt het vaderlant en van Cabo de Goede Hoop file 2503, folio 314
July 26, 1688 ’t Cargasoen van voornoemde schip Java voor India waarin bestaande file 2503, folio 314-315
July 27, 1688 Met Inlants vaartuygh van Tagal becomen Haar Edelens schrijven[365] van den resident Lambert Abrahamse Pittavin en raad file 2503, folio 315
July 27, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee tot transport van den Pangeran Diepaningrat aangelegt file 2503, folio 315
July 27, 1688 ’t Bootje ’t Claverblad in plaats van de Craanvogel tot de becruyssing naar Lampon te gebruyken file 2503, folio 315
July 27, 1688 De chialoup Paliacatta in ’t vaarwater van Palembang te laten gebruyken file 2503, folio 315
July 29, 1688 Per Inlants vaartuygh van Macassar schrijvens[366] van de Hr. president Willem Hartsinck en raad file 2503, folio 315
July 29, 1688 Crain Pomelican verbrant verscheyde Maleytse vaartuygen, begevende hem daarop naar de rivier, de rhee afgesackt en van daar met zijnen aanhangh t’zeewaart ingestoken file 2503, folio 316
July 30, 1688 Briefje[367] van Bantam van de Edele J. Leeuwenson en raad file 2503, folio 316
July 30, 1688 Pangeran Diepaningrat een geschenk toe te voegen van 200 rds file 2503, folio 316