Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 18, 1740 Ontfangst van een gemeene en een aparte missive van Samarang file 2571, folio 204
March 17, 1740 Ceremoniële inhaling der Jambyse koningsbrieven file 2571, folio 202-203
March 17, 1740 Vertrek van de in textu gemelte scheepen Adrichem na Samarang en Crabbendijk na Cheribon met schrijvens file 2571, folio 203
March 17, 1740 Een briefken na Bantam afgevaardigt file 2571, folio 203
March 15, 1740 Arrivement alhier van de pantchiallang de Zuykermaalder van Jamby met schrijvens file 2571, folio 201
March 15, 1740 Item drie Maleydse missives van de inlandse grooten aldaar file 2571, folio 201
March 15, 1740 Ontfangst van een Tagals briefje file 2571, folio 201
March 14, 1740 Een briefken na Ternaten afgevaardigt file 2571, folio 200
March 13, 1740 Vertrek van de scheepen ’t Huys te Marquette en Ridderskerk na Samarang file 2571, folio 200
March 13, 1740 Met schrijvens in triple als in den text file 2571, folio 200
March 12, 1740 Arrivement van ’t schip Schoonauwen uyt Bengale met schrijvens file 2571, folio 198
March 12, 1740 Lading van dien bodem file 2571, folio 198-199
March 12, 1740 Dies montant file 2571, folio 199
March 11, 1740 Vertrek van de in textu gemelte pantchiallang na Cheribon met schrijvens aen den resident en de gesamentlijke Cheribonse princen file 2571, folio 197
March 11, 1740 Insertie van de brief van de Cheribonse princen geschreven file 2571, folio 197-198
March 10, 1740 ’t Schip Proostwijk uyt Bengale alhier gearriveert met schrijvens file 2571, folio 193
March 10, 1740 Lading van dien bodem file 2571, folio 194-197
March 10, 1740 Dies montant file 2571, folio 197
March 9, 1740 Arrivement alhier van het Engels schip Somerset van Bankahoulou file 2571, folio 195
March 8, 1740 Arrivement alhier van de chialoup Gosewina van Malacca met schrijvens file 2571, folio 190