Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 18, 1688 Vertrek van ’t jagt St. Nicolaas over Japara naar Sourabaya file 2503, folio 215
May 18, 1688 Missive[257] aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara file 2503, folio 215
May 18, 1688 Briefje[258] aan den captain luytenant Joan Bervelt en raad tot Sourabaya file 2503, folio 215
May 18, 1688 De chialoup Cheribon naar Bantam met Haar Edelens schrijven aan den Edelen J. Leeuwenson en raad aldaar file 2503, folio 215-216
May 18, 1688 ’t Schip de Vrijheyt naar Cheribon met den oppercoopman en commissaris Joannes de Hartogh; item de gesanten van Sulthan Zopo en Pangeran Dipatty file 2503, folio 216
May 18, 1688 Memorie[259] voor gemelte Edele commissaris J. de Hartog file 2503, folio 216
May 18, 1688 Missive[260] aan den voornoemden commissaris de Hartog, den captain Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2503, folio 216
May 18, 1688 Briefje[261] aan de residenten tot Tagal file 2503, folio 216
May 18, 1688 De provisiën etc. per de Vrijheyt naar Cheribon gesonden monteeren f. 1757:19:2 file 2503, folio 216
May 18, 1688 Missive[262] van Haar Edelens aan de princen gebroeders Sulthan Zoppo en Pangeran Topatty file 2503, folio 216-221
May 18, 1688 Resolutie[263] over alle Oosterse slaven die buyten de limiten van Jaccatra vlugtende agterhaalt werden file 2503, folio 221
May 18, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout mede voor ’t cruyssend vlootje langs Java aangelegt file 2503, folio 221
May 18, 1688 ’t Jagtje Jamby en ’t Inlandts jagtje de Aardenhout om het allermeest voor Passourouan in de Straat van Madura te laten cruyssen file 2503, folio 221
May 18, 1688 ’t Schip Macassar op Japara door ’t jagt Odijk te laten vervangen file 2503, folio 222
May 18, 1688 En ’t schip den Hollandsen Thuyn naar Indermayoe te senden file 2503, folio 222
May 18, 1688 ’t Schip de Maas naar Japara en Rembangh file 2503, folio 222
May 18, 1688 ’t Schip Waterland na Japara, Damak en Rimbang file 2503, folio 222
May 18, 1688 De fluyten Waveren, Egelenburg en ’t jagt Bombain naar Bengale aangelegt file 2503, folio 222
May 18, 1688 Naar Cormandel ’t jagt de Purmer file 2503, folio 222
May 18, 1688 Naar Malacca ’t jagt Negombo en de fluyt Drakensteyn file 2503, folio 222