Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1665 Het Waterhoen van Cambodia file 2467, folio 898-900
Dec. 5, 1665 [Vier Chinese joncken zijn dit jaer in Cambodia geweest] file 2467, folio 899
Dec. 7, 1665 Brieff van den Coninck van Cambodia aen d’Hr. gouverneur generaal file 2467, folio 900-901
Dec. 7, 1665 Brieff van den Prince van Cambodia file 2467, folio 901-902
Dec. 7, 1665 Een briefken van Bantam file 2467, folio 902-903
Dec. 8, 1665 Resolutie file 2467, folio 903
Dec. 8, 1665 [Het ontwerp van het contract waerop de papiermolen verpacht zoude worden, geapprobeert] file 2467, folio 903
Dec. 9, 1665 De Meerman van Japan met het gewesen opperhooft Jacob Gruys file 2467, folio 903-908
Dec. 9, 1665 Advisen van Chinchieuw file 2467, folio 908
Dec. 11, 1665 De jonk Quemuy van Jamby file 2467, folio 908-909
Dec. 11, 1665 De Meyboom nae Ambon met d’Ed. Pieter Marville file 2467, folio 909-914
Dec. 11, 1665 Een briefken aen den coopman Maximiliaen de Jongh file 2467, folio 914-915
Dec. 11, 1665 Een briefken nae Japara file 2467, folio 915-916
Dec. 11, 1665 Resolutie file 2467, folio 916
Dec. 11, 1665 [Vijf schepen, de Wassende Maen, Vogelesangh, Buyenskercke, Meerman en Elburg voor de laetste besending nae het vaderlant geprojecteerd] file 2467, folio 916
Dec. 11, 1665 [Hoogcaspel nae de Caeb te laten gaen] file 2467, folio 916
Dec. 11, 1665 [Timon Sloot tot raet van Justitie gekosen om de saecken van den gewesen gouverneur Fredrick Coyet bij te woonen] file 2467, folio 916
Dec. 12, 1665 Het Waterhoen nae Bantam file 2467, folio 917
Dec. 13, 1665 Bleyswijck van Arracan met den coopman Daniël Six file 2467, folio 917-922
Dec. 14, 1665 Een scheepje des Conincks van Siam file 2467, folio 922