Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 12, 1687 Alsmede een translaat missive van Pangiran Depatty coninck van Jamby file 2502, folio 954-955
Dec. 12, 1687 Rapport van de heer ordinaris raad Jacob Pits aan Haar Edelens wegen Zijn Edelens verrigten tot Bantam file 2502, folio 956
Dec. 12, 1687 De fluyt Bronste uyt Bengale met een dubbelde missive van den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Pieter Willeboorts nevens den Raad tot Ougly file 2502, folio 956
Dec. 12, 1687 Benaminge der goederen daarmede uyt gemelte directie bekomen monterende f. 12264:28:-- file 2502, folio 956
Dec. 12, 1687 ’t Jagt de Zeyst naar ’t hoge land van Bantam met de Edele waterfiscaal en gecommitteerde raden van justitie tot ’t monstreren van ’t volk op de retourschepen file 2502, folio 956
Dec. 14, 1687 ’t Retourschepen den Eenhoven mede na ’t hogeland van Bantam file 2502, folio 957
Dec. 15, 1687 per inlands vaartuyg van Tagal briefje van den resident Lambert Abrahamsz Pitavin en Raad file 2502, folio 957
Dec. 16, 1687 Per expresse patchiallang van ’t hoge land van Bantam briefje van den gewesen ambassadeur Mr. Vincet Paats file 2502, folio 957
Dec. 16, 1687 De fluyt ’t Rad van Avonture met ’t jagt de Moercappel voor de laatste besending na ’t patria aangelegt file 2502, folio 957
Dec. 18, 1687 Alsmede met het Portugees scheepje Nossa Senora de Esperance Evida een largo missive van de ondercooplieden Gijbert van der Heyde, Gerard Dijver en Adolph de Bertry van Maserican file 2502, folio 958
Dec. 18, 1687 Nieuws van Maccauw file 2502, folio 958-959
Dec. 19, 1687 Per expres Javaans vaartuyg van Bantam briefje van den Edele Joannes Leeuwenzon en raad aan Haar Edelens file 2502, folio 960
Dec. 19, 1687 Mejuffrouw de weduwe van de heer ordinaris Raad van India Cornelis van Quaalberg nevens hare familie toegestaan om te repatriëren file 2502, folio 960
Dec. 19, 1687 Den schipper Jan van Velsen op ’t schip Moercappel te laten blijven om het ’t thuys te brengen file 2502, folio 960
Dec. 20, 1687 Een briefje van Japara van den commandeur Joan Albert Sloot met inlands vaartuyg file 2502, folio 960
Dec. 20, 1687 Nieuws uyt ’tselve file 2502, folio 960-961
Dec. 20, 1687 Des Edele Compagnies provisie vaartuyg den Aap na Tandjongpoura met een briefje aan den lieuteannt Willem Kuffelaar file 2502, folio 960
Dec. 20, 1687 En eenige provisiën etc. voor de besetting aldaar file 2502, folio 961-962
Dec. 22, 1687 ’t Jagt de Zeyst met den Edelen waterfiscaal en gecommitteerde raden van justitie van ’t hoge lant van Bantam en monstreren van ’t volk op de retourschepen terug file 2502, folio 962
Dec. 22, 1687 Specificatie van de personen daarmede repatrierende onder opsigt van den commandeur Jacobus Couper file 2502, folio 963-964