Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 15, 1687 Aancomste der gesanten van den eersten prince Sultan Zopo file 2502, folio 876
Nov. 16, 1687 Vertrek van de fluyt Bovencarspel over Malacca en Souratta na Persia file 2502, folio 876-877
Nov. 16, 1687 Item ’t jagt de Stantvastigheyt over Malacca en Zeylon na Mallabaar file 2502, folio 877
Nov. 16, 1687 Mitsgaders de fluyt Adrichem over Malacca, Zeylon en Zouratta na Persia file 2502, folio 877
Nov. 16, 1687 Alsmede’t jagt Naaltwijk over Jamby en Palembang mitsgaders Malacca na Bengale file 2502, folio 877-878
Nov. 16, 1687 Benaminge der brieven daarmede versonden file 2502, folio 878
Nov. 16, 1687 En specificatie van ’t geladene in de voornoemde bodem file 2502, folio 878-881
Nov. 16, 1687 ’t Jagt Bantam over Jamby naar Palembang met 20000 Mexicaanse realen file 2502, folio 882
Nov. 16, 1687 Missive van Haar Edelens aan Pangiran Dipatty coninck van Jamby file 2502, folio 882-884
Nov. 16, 1687 Missive van gemelte Haar Edelens aan den Sultan Ratoe, konink tot Palembang file 2502, folio 884-886
Nov. 17, 1687 Inhaling van den tweeden Chirebonsen prince Sultan Sopo nevens de gesanten van Zijn Hoogheyt oudste en jongste broeders file 2502, folio 886-887
Nov. 17, 1687 Translaat Maleytse missive van Zultan Zopo oudste prince file 2502, folio 887-889
Nov. 17, 1687 Translaat Maleytse missive van de jongen prince tot Chirebon aan Haar Edele file 2502, folio 889
Nov. 18, 1687 Het jagt Negombo van Timor met schrijvens van den coopman Aart Verhoeve en raad file 2502, folio 889-890
Nov. 18, 1687 En een cargasoen van diverse goederen van f. 23172 file 2502, folio 890
Nov. 18, 1687 Vier stux translaat brieven van de regenten tot Timor aan Haar Edelens tot Batavia file 2502, folio 890-898
Nov. 18, 1687 Schipper Symon van den Berg in plaats van den verlosten schipper Meyndert Pruys met Sion te laten repatriëren file 2502, folio 898
Nov. 18, 1687 30 Blanke en 30 swarte militairen van hier voor de besetting op Lampon, Samanca af te steken file 2502, folio 898
Nov. 19, 1687 Per Javaans vaartuyg uyt de Straat Sunda briefje van de opperhoofden op ’t schip Hendrik Maurits comende uyt ’t vaderland file 2502, folio 898
Nov. 19, 1687 De chialoup ’t Casteel Batavia na de Straat Sunda met een briefje aan voormelde opperhoofden van Hendrik Maurits file 2502, folio 898