Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 12, 1687 Item van Cherrebon per patchiallang de Schildpad briefje van den oppercoopman Joannes de Hartog en raad file 2502, folio 871
Nov. 12, 1687 Teneur desselfs file 2502, folio 871-872
Nov. 13, 1687 ’t Schip den Hollantse Thuyn na Chirbon met briefje aan den oppercoopman Joannes de Hartog en raad file 2502, folio 872
Nov. 14, 1687 ’t Jagt Pijlswaart van Zerebon terug met den oppercoopman Joannes de Hartog file 2502, folio 872
Nov. 14, 1687 En een lading van rijs, etc. monteerde f. 15490: 9:-- file 2502, folio 873
Nov. 14, 1687 Advys briefje van den resident tot Tagal file 2502, folio 873
Nov. 14, 1687 Arrivement van ‘t schip den Eenhoorn van Ceylon over Cormandel file 2502, folio 873
Nov. 14, 1687 Verscheyde brieven daarmede ontfangen file 2502, folio 873-874
Nov. 14, 1687 Nevens eenige lijwaten van Cormandel file 2502, folio 874
Nov. 14, 1687 De chialoup den Arent van Macassar met missive van de heer president Willem Hartsinck en raad file 2502, folio 874
Nov. 14, 1687 Met de soldij, negotie, en secretarys papieren file 2502, folio 875
Nov. 14, 1687 De ongelden op Macasser in een jaar gevallen monteerden f. 122996:11:8 file 2502, folio 875
Nov. 14, 1687 Daar tegen de winsten f. 81739:7:-- file 2502, folio 875
Nov. 14, 1687 De chialoup de Tuytappel weder na Malacca te zenden file 2502, folio 875
Nov. 14, 1687 Om ook nog de nodige nabriefjens na de Indise quartieren daarmede te kunnen na senden file 2502, folio 875
Nov. 14, 1687 ’t Schip den Eenhoorn tot een zesde retourschip voor de Camer Rotterdam aangelegt file 2502, folio 875
Nov. 14, 1687 Resolutie hoedanig den tweede prince van Cheribon met name Sultan Anum in te halen file 2502, folio 875-876
Nov. 14, 1687 De retour Vrieslant te laten verbeteren na seker afgetekent project en na ’tselve mede de vervalle Punt Overrijsel file 2502, folio 876
Nov. 14, 1687 Tusschen de bolwerken Overijssel en de Groeningen een vierkante redout te laten maken file 2502, folio 876
Nov. 15, 1687 Aancomste der gesanten van den eersten prince Sultan Zopo file 2502, folio 876