Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 16, 1687 Missive van Haar Edele aan den oppercoopman Joannes Leeuwenzon en raad file 2502, folio 622
Aug. 16, 1687 De voornaamste inhoud daaruyt file 2502, folio 622
Aug. 16, 1687 Missive aan den coninck tot Bantam file 2502, folio 622-624
Aug. 17, 1687 ’t Schip Goudestein uyt Europe over Caab de Goede Hoop voor reecquisitie der Camer Hoorn file 2502, folio 624
Aug. 17, 1687 Generale missive van de Heeren XVII gedateert 25 september 1686 file 2502, folio 624
Aug. 17, 1687 Twee particuliere missive van de Edele heeren bewinthebberen tot Hoorn en Enkhuyzen, dubbelde originele missive van den commandeur Simon van der Stel en Raad aan de Caab file 2502, folio 624
Aug. 17, 1687 Specificatie van g’ondersteune cargasoen voor Indiën file 2502, folio 624
Aug. 21, 1687 Per vaartuyg van den Chinese capitein Tan Japco briefje na Sourabaya aan den capitein lieutenant Joan Bervelt en Raad file 2502, folio 627
Aug. 21, 1687 Insgelijk met de briefdrager van Pangeran Tschacraningrat over Sourabaya naar Madura terugkerende file 2502, folio 627
Aug. 21, 1687 Dubbelt briefje aan den capitein lieutenant Joan Bervelt en Raad tot Sourabaya file 2502, folio 627
Aug. 21, 1687 Missive ter ordre van Haar Edelens tot Batavia door den ontfanger generaal Joan Parve aan Pangeran Tjacraningrat op ’t eylant Madura geschreven file 2502, folio 628-630
Aug. 22, 1687 ’t Regt van hipoteek en preferentie aan den vendumeester verleent zijnde file 2502, folio 630
Aug. 22, 1687 Ook verstaan te competeren aan dengenen die de vendutie van ’s Compagnies goed’ren doet file 2502, folio 630
Aug. 23, 1687 Met zekere Chinese vaartuyg schrijven Haar Edelens een briefje aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en Raad tot Japara file 2502, folio 631
Aug. 23, 1687 ’t Jagt Batavia tot het afhalen van rijs derwaarts te vertrekken staande file 2502, folio 631
Aug. 24, 1687 De fluyt de Stadgrave van Sumatra’s Westkust en sijne lading file 2502, folio 631
Aug. 24, 1687 Missive van den principaal gesaghebber Abraham Boudens en Raad tot Padang aan Haar Edele file 2502, folio 631
Aug. 24, 1687 En een postscriptum van de heer commandeur Salomon Lesage file 2502, folio 631
Aug. 24, 1687 Per vlotten van bamboezen van Tanjongpoura briefje van den vendrig Willem Cuffelaar aan Haar Edele file 2502, folio 632
Aug. 25, 1687 Brief van Bantam van den Edele Joannes Leeuwenzon en raad per inlands vaartuyg file 2502, folio 632