Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 13, 1741 Een gemeen en een apart missives van Samarang ontfangen file 2572, folio 78
Feb. 12, 1741 Het jagt Schiedam van Bantam met schrijvens en 569 bharen peper file 2572, folio 77
Feb. 11, 1741 Het schip Crabbendijke na Bantam met sodanige papieren als in den text afgesonden file 2572, folio 75
Feb. 11, 1741 Inhoud van de eerstgemelte file 2572, folio 75
Feb. 11, 1741 Dito van den anderen file 2572, folio 75
Feb. 11, 1741 Soomede van den derden file 2572, folio 75
Feb. 11, 1741 Insertie van de briev aan den coning van Bantam geschreven file 2572, folio 76-77
Feb. 10, 1741 Een brief aan den resident en een dito aan de gesamentlijke princen tot Cheribon afgevaardigt file 2572, folio 73
Feb. 10, 1741 Insertie van de brief aan de Cheribonse princen geschreven file 2572, folio 73-74
Feb. 8, 1741 Vertrek van ’t schip d’Ananas na Banda met de hiernevens gemelte chialoupen en een origineel en een duplicaat missive file 2572, folio 69
Feb. 8, 1741 Soomede een duplicaat briefje voor de ministers in Amboina file 2572, folio 69
Feb. 8, 1741 Inhoud van de eerstgemelte briev file 2572, folio 69-70
Feb. 8, 1741 Lading van het schip d’Ananas file 2572, folio 70-72
Feb. 8, 1741 Dito van de chialoup de Lastdrager file 2572, folio 72
Feb. 8, 1741 Dito van de chialoup de Nagelboom file 2572, folio 72-73
Feb. 6, 1741 ’t Schip Beekvliet van Sumatra’s Westcust met gemeen en twee apart missives file 2572, folio 67
Feb. 6, 1741 Inhoud van den eerstgemelte file 2572, folio 67
Feb. 6, 1741 Aanthooning der lasten en winsten aldaar file 2572, folio 68
Feb. 6, 1741 Inhoud van de tweede brief file 2572, folio 68
Feb. 6, 1741 Soomede van den derden dito file 2572, folio 68-69