Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 26, 1687 Ditto briefje van den Angabey Wira Loddera tot Indermayoe aan den resident Adriaan Willemszon file 2502, folio 542-543
July 27, 1687 Met den sloep van den borger Tobias Hardekop na Banda Haar Edele briefje van den gouverneur Willem van Zijl en faad aldaar file 2502, folio 543
July 27, 1687 ’t Jagt Pijlswaart uyt Ternaten ter deser rhede missive van de Edele gouverneur Joan Hendrick Thim en raad aldaar file 2502, folio 543
July 27, 1687 Novos van Ternaten file 2502, folio 543-545
July 27, 1687 De lading van voorzeyde jagt Pijlswaart file 2502, folio 545
July 27, 1687 Verclaring van Matthijs Abramszon van Amsterdam wegens zijn voyagie uyt Carsambben (in Ternate) file 2502, folio 545-550
July 28, 1687 Per inlands vaartuyg uyt de Straat Sunda briefje van den coopman Aarnoud Pit, etc. file 2502, folio 550
July 29, 1687 ’t Schip den Hollandse Thuyn van Amboina over Macassar, missive van den heer gouverneur Robert Padbrugge, Dirk de Haas en raad file 2502, folio 551
July 29, 1687 Ditto van den president Willem Hartsinck en Raad tot Macassar file 2502, folio 551
July 29, 1687 Benaming van ’tgene in voornoemste bodem op die 2 comptoiren is geladen file 2502, folio 551
July 29, 1687 ’t Jagt den Alexander over Jamby naar Palimbang file 2502, folio 551
July 29, 1687 ’t Montant der gesondene provisien etc. na de treyn file 2502, folio 551
July 29, 1687 De overheden van verzeyde jagt medegegeven twee originele brieven van Haar Edelens aen de bevelhebberen des comptoiren Jamby en Palembang file 2502, folio 551
July 29, 1687 Per schip de Sousaka uyt Ternaten in de ketting opgesonden sijnde in plaats van de Caap na Zeylon te zenden file 2502, folio 552
July 29, 1687 De schepen America en de Vrijheyt naar Siam aangelegt file 2502, folio 552
July 29, 1687 De gedestineerde militie na Serbon over te senden met de schepen Betuwe en Poulorun file 2502, folio 552
July 29, 1687 ’t Schip den Hollandse Thuyn naar Indermayoe om swaar hout te zenden en ’t fluytje ’t Claverblad naar Taggal en Cirrebon om rijs file 2502, folio 552
July 29, 1687 ’t Fluyt Sparwoude naar Japara om hout file 2502, folio 552
July 29, 1687 Item de schepen de Waalstroom en de Zallant om in ’t herwaarts comen alle comptoiren aan te lopen file 2502, folio 552
July 29, 1687 De schepen Ridderschap en Bantam over Zeylon na ’t vaderlant provisiën oneerlijk geprojecteert zijnde beyde met coebruggen tot berging van den cameel, de Ridderschap over Mallabaar te zenden file 2502, folio 552-553