Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 19, 1687 Den inhoud daarvan file 2502, folio 396-397
June 20, 1687 Gecommitteerde tot het horen van de reecquening van ’t Lazarushuys file 2502, folio 397
Jan. 21, 1687 Den Javaans vaartuyg naar Zerebon met schrijvens[45] aan den ondercoopman Adriaan Willemson en raad tot Zirrebon file 2502, folio 397
Jan. 21, 1687 En een besloten briefje[46] van den heer commandeur Joan Albert Sloot en den raad tot Japara file 2502, folio 397-398
Jan. 21, 1687 Ordre om op Zerbon en Tagal alle den rijs op te coopen file 2502, folio 398
June 22, 1687 ’t Jagt Sint Nicolaas na Amboina over Japara met een originele missive[47] aan de heeren gouverneur Robbert Padbrugge en Dirk de Haas en raad file 2502, folio 398-399
June 23, 1687 Voorstelling van de heer commandeur Salomon Lesage op ’t jagt de Zijp als commandeur van Sumatra’s Westcust file 2502, folio 399
June 23, 1687 Mitsgaders van den Edelen Hendrik van Buytenhem als opperhooft van Japan op de Moercappel file 2502, folio 399-400
June 24, 1687 Per inlands vaartuyg van Bantam schrijvens[48] van den coopman Willem Caaf en fiscaal Christiaan Duyker aan Haar Edelens file 2502, folio 400
June 24, 1687 Alsmede uyt de Straat Sunda per inlands vaartuyg een origineel briefje[49] van den heer oud Cormandelse gouverneur Jacob Pits aan Haar Edelens, uyt het jagt de Waalstroom, zeylende tusschen de eerste en tweede hoek van voorsz. Straat Sunda file 2502, folio 400
June 24, 1687 ’t Jagt de Zijp naar Sumatra’s Westcust met de heer gedesigneert commandeur Salomon Lesage, missive[50] voor Zijn Ed. ende den raad tot Padang file 2502, folio 401
June 24, 1687 Specificatie van ’t geladene in dien bodem file 2502, folio 401-403
June 24, 1687 Missive[51] aan Panglima Radja tot Padang file 2502, folio 403-404
June 25, 1687 De heer ordinairis raad en oud gouverneur van Cormandel Jacob Pits nevens sijn huysvrouw van ’t schip de Waalstroom afgehaelt door de heeren extraordinaire raden Isaac de St. Martin en Gerard de Beveren per de chialoup het Casteel Batavia file 2502, folio 405
June 25, 1687 Twee originele missives[52] van de heeren gouverneur Jacob Pits en Lourens Pit nevens den raad tot Paliacatta file 2502, folio 405
June 25, 1687 Ditto[53] van de heer Laurens Pit en raad aan Haar Edelens file 2502, folio 405-406
June 25, 1687 Nieuws van de Cust file 2502, folio 406
June 25, 1687 Den coninck van Golconda belooft bij een firman d’Edele Compagnie voor geledene schade te betalen 120.000 pagoden, omme deselve in 5 jaren te betalen file 2502, folio 406-407
June 25, 1687 Arrivement en lading van ’t schip de Waelstroom monterende f. 587983:18:5 file 2502, folio 407
June 25, 1687 ’t Schip Coertgene na Bantam met ’t gedesigneert opperhooft den Edelen Joannes Leeuwenson en den Bantamse resident Aria Wangsa Takka file 2502, folio 408