Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 10, 1687 Ditto aan stierman Cornelis Coops tot Toulongbauwa file 2502, folio 292
May 10, 1687 Nevens nogh 2 brieven soo aan den commandant Crijn de Rande als aan den coopman Willem Zabelaar en haren Raad tot Palembang file 2502, folio 292-294
May 10, 1687 Den ondercoopman Symon Fereyn negotie boekhouder tot Bantam file 2502, folio 292
May 10, 1687 ’t Geladene in de kat Opmeer voor Lampong monteert f. 1336:1:4 file 2502, folio 292-293
May 10, 1687 Item voor Palembang f. 101119:12:-- file 2502, folio 293
May 10, 1687 De fluyt ’t Huys te Spijck over Siam naar Japan missive aan Edele Joannes Keyts en Raad tot Siam file 2502, folio 293
May 10, 1687 Ditto aan de Edele Constantin Ranst de Jonge en Raad in Japan file 2502, folio 294
May 10, 1687 De provisiën coopmanschappen etc. voor Siam monteren f. 23484:5:15 file 2502, folio 294
May 12, 1687 Briefje van den heer commandeur Salomon Lesage en Raad tot Bantam file 2502, folio 296
May 12, 1687 Item per inlands vaartuyg nader schrijven van opgemelte commandeur en Raad tot Bantam file 2502, folio 296
May 12, 1687 Soo mede een briefje van den stierman Cornelis Coops ende verdere posthouderen tot Lampong file 2502, folio 297
May 12, 1687 Versoek ende om medicamenten en provisie file 2502, folio 297
May 12, 1687 De fluyt scheepje Emmenes en Westbroeck uyt Hoosieuw hun medegebragte cargasoen file 2502, folio 297
May 12, 1687 Aancomst van den Edele ambassadeur Mr. Vincent Paats aan den keyser van China file 2502, folio 297
May 12, 1687 Item aan den Edele oppercoopman Joannes Leeuwinzon per inlands vaartuyg file 2502, folio 297
May 12, 1687 De schepen Moercappel en Montsoort ontrent Bantam gelaten file 2502, folio 297
May 12, 1687 Haar Edelens schriftelijke rapporten file 2502, folio 298
May 12, 1687 Nieuws uyt deselve file 2502, folio 298-303
May 13, 1687 ’t Jagt de Moercappel van Hoosieuw file 2502, folio 303-304
May 13, 1687 ’t Aangebragte van dien bodem monteert f. 208958:14:3 file 2502, folio 304