Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 18, 1687 En ’t jagt de Zijp naar Sumatra’s Westcust file 2502, folio 265
April 18, 1687 Der capitein der Chineesen Quehonqua onder conditie toegestaan een vaartuyg direct heen en weder naar Aatchen te senden file 2502, folio 265
April 18, 1687 Den Eerwaarden kerckenraad gequalificeert op Haar Edelens approbatie te obligeren 3 vacante ouderlinge en diaconsplaats file 2502, folio 265
April 18, 1687 De heer Joannes van Hoorn versogt om de examinatie der Lampongse gevangen te resumeren om te weten welk gelargeert welk gestraff moeten werken file 2502, folio 265
April 19, 1687 De fluyt Waveren van Cheribon en een geleyd briefje van den residenten op dat comptoir file 2502, folio 266
April 19, 1687 Item van Sumatra’s Westcust seker Chinees vaartuyg file 2502, folio 266
April 19, 1687 Originele rapport off remonstratie van den ondercoopman Cornelis de Bries en raad file 2502, folio 266
April 19, 1687 Met een inlandtse vaartuyg van Bantam briefje van de heer commandeur Salomon Lesage en raad file 2502, folio 266
April 19, 1687 ’t Bootje de Wagthont na Bantam met een gepacken lijnwaten voor dat comptoir file 2502, folio 267
April 19, 1687 En een briefje aan den gesaghebber en raad aldaar file 2502, folio 267
April 20, 1687 Per inlandse vaartuyg van Japara ontfangen een origineele missiven van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2502, folio 267
April 20, 1687 Item van de heer gedesigneert gouverneur van Amboina Dirck de Haas file 2502, folio 267
April 20, 1687 Nieuws uyt de Japaarse brief file 2502, folio 267-269
April 20, 1687 Briefje van capitein Harman Wanderpoel van Nambo per eenige inlanderen file 2502, folio 269
April 22, 1687 4 compagniese inlandse soldaten uyt de Tangerangse bovenlanden file 2502, folio 270
April 23, 1687 ’t Hoecker de Wagthond van Bantam met een briefje van den commandant Salomon Lesage en raad file 2502, folio 270
April 23, 1687 Den lieutenant Walraven Rant met 40 à 43 Europeanen van Tangerang file 2502, folio 271
April 23, 1687 Hebbende ‘t gesag over die post weder den Edele capiteyn lieutenant Adolph Winkeler overgenomen file 2502, folio 271
April 23, 1687 Briefje van Tanjongpoura van den vendrigh Jan Daniël Oldencop per 4 Javanen te water file 2502, folio 271
April 24, 1687 Briefje uyt de Crawangse bovenlanden van capitain Harman Wanderpoel per 4 Javanen file 2502, folio 271