Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1687 4 compagniese inlandse soldaten uyt de Tangerangse bovenlanden file 2502, folio 270
April 23, 1687 ’t Hoecker de Wagthond van Bantam met een briefje van den commandant Salomon Lesage en raad file 2502, folio 270
April 23, 1687 Den lieutenant Walraven Rant met 40 à 43 Europeanen van Tangerang file 2502, folio 271
April 23, 1687 Hebbende ‘t gesag over die post weder den Edele capiteyn lieutenant Adolph Winkeler overgenomen file 2502, folio 271
April 23, 1687 Briefje van Tanjongpoura van den vendrigh Jan Daniël Oldencop per 4 Javanen te water file 2502, folio 271
April 24, 1687 Briefje uyt de Crawangse bovenlanden van capitain Harman Wanderpoel per 4 Javanen file 2502, folio 271
April 26, 1687 Per inlandse vaartuyg van Palembang over Bantam missive van den commandeur Crijn de Rande en raad file 2502, folio 272
April 26, 1687 Ditto van den commandeur Salomon Lesage en Raad tot Bantam file 2502, folio 272-273
April 26, 1687 Translaat briefje van Pangeran Diepa Ningrat aan Haar Edelens file 2502, folio 273-274
April 26, 1687 Vertrek van de sloep Gorcum na Ternate file 2502, folio 274
April 26, 1687 Missive van de heer gouverneur Joan Hendrik Thim en raad file 2502, folio 274
April 27, 1687 Per teruggaande Javanen na de Carwangse bovenlanden briefje aan den capitain Harman Wanderpoel, etcetera file 2502, folio 274
April 28, 1687 ’t jagt Poulerun van Indermayoe met advijs briefje van den boekhouder Jan van Heyst file 2502, folio 275
April 28, 1687 Per Javanen te lande uyt de Carwangse bovenlanden briefje van capitein Harman Dirk Wanderpoel file 2502, folio 275
April 28, 1687 De chialoup Zerebon van Palembang met briefje van den Edele commandant Crijn de Rande en raad file 2502, folio 275
April 28, 1687 Item van de heer ambassadeur Mr. Vincent Paats uyt ’t jagt de Moercappel file 2502, folio 276
April 28, 1687 Per inlands vaartuyg en den ondercoopman Jacobus Pedel naar Bantam Haar Edelens schrijven aan de heer commandant Salomon Lesage en raad file 2502, folio 276-277
April 29, 1687 Per inlandse vaartuyg schrijvens uyt Bantam van den Edele commandeur Salomon Lesage en coopman Willem Caaff file 2502, folio 277
April 29, 1687 Adviserende ’t overlijden van den ondercoopman Abraham Pedel op 27 deser file 2502, folio 277
April 29, 1687 Retourneert van den Indermayoe de fluyt het Mastbosch file 2502, folio 277