Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 15, 1687 Per Chinees vaartuyg van Sumatra’s Wetscust den boeckhouder Gerrit van der Plasse file 2502, folio 251
April 15, 1687 Vertrek van ’t schip Macassar na Japara file 2502, folio 251
April 15, 1687 Item van den Sumanapse regent Poelangdiewa met sijn vaartuyg file 2502, folio 252
April 15, 1687 Missive van hem en dier mederegenten aldaar file 2502, folio 252-255
April 15, 1687 Originele missive aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en Raad tot Japara file 2502, folio 256
April 15, 1687 ’t Bootje Wagthont van Bantam sonder eenige papieren mede te brengen file 2502, folio 256
April 15, 1687 Doodvonnis tegens Compagnies slaaf … van Coetchin over moord geapprobeert file 2502, folio 256
April 15, 1687 Capitein lieutenant Adolph Winkeler uyt de Tangerangse bovenlanden opcomen file 2502, folio 256-257
April 16, 1687 Per Javaanse na de Carwangse bovenlanden copie briefje aan capitein Harman Wanderpoel en vendrigh Willem Kuffelaar van 13 en een originele apendix van 16 April file 2502, folio 257
April 16, 1687 ’t Jagt de Faam van Cheribon geladen met peper en rijs file 2502, folio 257
April 16, 1687 Briefje van den resident Adriaan Willekeur en raad file 2502, folio 257-258
April 16, 1687 Per teruggaande vaartuyg na de Tangerangse bovenlanden briefje aan den capitein lieutenant Adolph Winkeler en raad file 2502, folio 258-259
April 16, 1687 Arrivement van ’t jagt Bantam direct uyt Persia met de oppercoopman Wijbrand Lijcogten en Herbert der Jager file 2502, folio 259
April 16, 1687 Originele missive van den heeren commissaris Justus van den Heuvel en Raad tot Gamron file 2502, folio 259
April 16, 1687 Translaat mandament van den Persiaansen coninck aan sijne regenten en van Compagnies in en uytvoerende wharen pertinent notitie te houden file 2502, folio 259-263
April 16, 1687 Missive van de heer commissaris Justus van den Heuvel en Raad tot Gamron file 2502, folio 263
April 16, 1687 Teneurs daaruyt file 2502, folio 263
April 16, 1687 De lading van ’t jagt Bantam file 2502, folio 263-264
April 17, 1687 2 fugative slaven en 3 vrouwens door onse inlandse soldaten opgebragt file 2502, folio 264
April 18, 1687 Brieffje van Tegal per inlandse vaartuyg van den resident Lambert Abraham Pittavin en raad file 2502, folio 264-265