Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 27, 1687 Insgelijx 2 brieven[396] aan de coningen van Tambora en Bima file 2502, folio 205-209
March 28, 1687 Briefje[397] van den vendrig Willem Kuffelaar uyt de negorije Tsibelagong per 4 Javanen file 2502, folio 209-210
March 29, 1687 Translaat briefje van den Angabey Praja Patty uyt Sumanap aan Haar Edelens file 2502, folio 210-211
March 31, 1687 Briefje van den capitein Harman Dirk Wanderpoel en raad gedateert 29 marty van de bovenlanden met Javanen file 2502, folio 211
March 31, 1687 Vertrocke vaartuygen file 2502, folio 212-213
March 31, 1687 Aangecome vaartuygen file 2502, folio 214-216
March 31, 1687 Overledene, gedoopte, getrouwde, justitie file 2502, folio 217
April 1, 1687 Per inlandts vaartuyg van Tanjongpoura twee briefjes[398], van de vendrigh Willem Kuffelaar en Jan Daniël Oldencop file 2502, folio 219-220
April 1, 1687 De fluyt Nederhorst na Palembang file 2502, folio 220
April 1, 1687 Missive[399] aan den commandant Crijn de Rande en raad file 2502, folio 220
April 1, 1687 Item[400] aan den coopman Willem Zabelaar nevens den Raad file 2502, folio 220-221
April 1, 1687 ’t Jagtje de Javaanse Bode naar Banda file 2502, folio 221
April 1, 1687 Missive[401] aan de heer gouverneur Willem van Zijl en raad file 2502, folio 221
April 3, 1687 ’t Jagt Poulo Rhun na Cheribon file 2502, folio 221
April 3, 1687 Missive[402] aan de resident te Cheribon file 2502, folio 221
April 3, 1687 Ditto[403] aan den outsten Sirrebonsen prince Sultan Soppo file 2502, folio 222-226
April 4, 1687 Brief[404] per teruggaande Javanen naar de Carwangse bovelanden aan den E. capiteyn H. Wanderpoel en vendrig Cuffeler file 2502, folio 226
April 4, 1687 Retourneert van Bantam het schip Macassar file 2502, folio 226
April 4, 1687 Met den fiscaal van die plaats Christiaan Duyker file 2502, folio 226
April 4, 1687 En een origineel briefje[405] van de heer commandant Salomon Lesage mitsgaders den raad aldaar file 2502, folio 226-227