Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 23, 1665 Justitie gedaen file 2467, folio 635
Sept. 25, 1665 Een vrijmans vaertuyg nae Palimbangh en Jamby file 2467, folio 635
Sept. 25, 1665 Een dito nae Ambon file 2467, folio 635
Sept. 25, 1665 Resolutie file 2467, folio 635
Sept. 25, 1665 Geen Balyse slaeven onder de jurisdictie van de Compagnies mogen werden vercocht[4] file 2467, folio 635
Sept. 25, 1665 Een spoock in het Compagnies slavenquartier file 2467, folio 635-636
Sept. 26, 1665 Een vaertuygh van Banjermassing file 2467, folio 636
Sept. 28, 1665 Een vaertuygh van Baly file 2467, folio 636-637
Sept. 28, 1665 Met een brieff van Gusty Agon aen d’Hr. gouverneur generaal file 2467, folio 637
Sept. 28, 1665 Een burgers vaertuygh van Ambon over Macassar file 2467, folio 637
Sept. 28, 1665 Tijding van Macassar file 2467, folio 637
Sept. 29, 1665 De Meyboom van Timor over Japara file 2467, folio 637-642
Sept. 29, 1665 Particuliere rapport van den coopman Hurt file 2467, folio 642-643
Sept. 29, 1665 Missive van de Vorstinne van Solor aen d’Hr. generaal file 2467, folio 643
Sept. 29, 1665 Item van den Onderconing tot Bima file 2467, folio 643-644
Sept. 29, 1665 Nieuwpoort nae Japara file 2467, folio 645
Sept. 29, 1665 Resolutiën file 2467, folio 645
Sept. 29, 1665 [Goet gevonden Purmerlandt nae Banjermassing te senden met den heer Wijbrant Dubbeldecop] file 2467, folio 645
Sept. 29, 1665 [De Schelvis naar Bantam te senden] file 2467, folio 645
Sept. 29, 1665 [Jan Jansz. De Ruyter een weg aan te besteden van de brug voor het landt van d’Hr. Pieter van Hoorn tot het pavillioenvelt] file 2467, folio 645