Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 10, 1659 Missive aen haer Edelens van den Engelsen agent op Bantam file 2460, folio 12
Jan. 10, 1659 Desselfs inhout file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 ’t Schip Prins Willem met een houtlading van Java’s Oostcust file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 Desselfs ladingh en de bedragingh file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 ’s Compagnies resident Evert Michielsen comt mede op van Japara file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 Brengt een brief van desselfs vervanger aen haer Edelens file 2460, folio 13-14
Jan. 10, 1659 En geeft een schriftelijck rapport van den toestant soo in negotie als hoofse saken ende het gesach van den Mattaram aen haer Edelens over file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 De fluyten Leerdam en Goerede seylen van Batavia file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 Leerdam seylt over Japara, Macassar en Amboina na Ternaten file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 Neemt een brief ende eenige comptanten mede na Japara file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 Item een brieff aen ’s Compagnies resident op Macassar file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 [Briefje aan d’Hr. gouverneur Hustaert te Amboina] file 2460, folio 14
Jan. 11, 1659 Item een briefken aen d’Hr. gouverneur van Ternaten met het restant van den eysch voor 1659 file 2460, folio 15
Jan. 11, 1659 Item brieven aen de coningen van Ternaten ende Tidore door d’’heer generael en d’heer d’Vlaming file 2460, folio 15
Jan. 11, 1659 Het fluytschip de Goerede seylt van Batavia’s reede à droicture na Banda file 2460, folio 15
Jan. 11, 1659 Zijnde geladen met koopmanschappen, voornamentlijck provisiën voor dat gouvernement, item een brief aen d’heer gouverenur en den Raat aldaar file 2460, folio 15
Jan. 11, 1659 De twee jongste vaderlantse retourbodems aff te vaerdigen op den 14e deser maent file 2460, folio 15
Jan. 12, 1659 De aenwesende expresse affgesondenen van den gouverneur van Japara en Patty krijgen affscheyt file 2460, folio 15
Jan. 13, 1659 De twee jongste bodems gedestineert na patria halen hare provisiën aen boort file 2460, folio 16
Jan. 13, 1659 Haer Edelens lesen en tekenen de jongste particuliere missiven aen de respective cameren file 2460, folio 16