Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 16, 1686 Lading van dien bodem file 2501, folio 944-945
July 17, 1686 Schrijvens[207] van den commandant Steven Klaarbout van voor Billiton per pantchiallang file 2501, folio 945-946
July 18, 1686 Aencomste van ’t Engels koninx scheepje de Herbert uyt Engelant over Sillebaar file 2501, folio 946
July 19, 1686 Verclaring[208] van 5 Maleyers door den commandant Steven Claarbout van Billiton opgesonden file 2501, folio 947-948
July 19, 1686 Resolutie over de saken van de navale magt onder den commandant Steven Klaarbout file 2501, folio 948
July 19, 1686 En door hem opgesonden Maleyers file 2501, folio 948
July 20, 1686 De pantchiallang de Konink Vis van ’t kruyssen terugge met tijdinge van ’t voorgevallen met 2 Lamponse rovers file 2501, folio 949
July 20, 1686 Item de pantchiallangs de Zeehaes, de Spiering en Swaartvisch en de Baers file 2501, folio 949
July 20, 1686 Briefje[209] van Tanjongpoura per provisie vaartuyg file 2501, folio 949-950
July 20, 1686 De pantchiallangse Baers, de Zeehaes, de Spiering en de Swaartvis na de hoeck van Sedary om te kruyssen file 2501, folio 950
July 21, 1686 Den capiteyn Hans Kreuger met de sloep de Hengelaar van ’t kruyssen terugge file 2501, folio 950
July 21, 1686 Schrijvens[210] aan den commandant Steven Klaarbout per de chialoup Cheribon file 2501, folio 950
July 21, 1686 Inhoud daarvan file 2501, folio 950-951
July 22, 1686 De fluyt Croonenburg over Cormandel na ’t vaderlant file 2501, folio 951
July 22, 1686 Met schrijvens aan de heeren gouverneurs op Choromandel file 2501, folio 951-952
July 22, 1686 Sijne ladinge file 2501, folio 952
July 23, 1686 De pantchiallang de Snoek uyt de Straat Sunda met een veroverde gorab file 2501, folio 952
July 23, 1686 Item de pantchiallangs de Baers, Zeehaes, Spiering en Swaartvisch van de hoek van Sedary terugge met een ledig Inlands vaartuyg file 2501, folio 952
July 23, 1686 Brieffje[211] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2501, folio 953-954
July 23, 1686 Aan den opperhoofden van ’t Land van Schouwen en Princeland de volle premie toegelegt file 2501, folio 954