Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 9, 1686 Item de Purmer na Bengale aangelegt file 2501, folio 916
July 9, 1686 De buytenwagt aan de Molenvliet te verstercken file 2501, folio 916
July 9, 1686 Sententie des doods tegens eenige Balyers over moord geapprobeert file 2501, folio 917
July 10, 1686 ’t Schip ’t Huys te Merwede van Japara met hout file 2501, folio 917
July 10, 1686 En schrijvens[193] van den commandant Steven Klaarbout en raad in ’t Wapen van der Goes file 2501, folio 917-918
July 10, 1686 Briefje[194] na Bantam per pantchiallang file 2501, folio 918
July 10, 1686 ’t Schip ’t Wapen van Alkmaar over Cormandel na ’t vaderlant file 2501, folio 918
July 10, 1686 Met schrijvens[195] aan de gouverneurs Laurens Pit en Jacob Jorisz. Pits te Palliacatte file 2501, folio 918-919
July 10, 1686 En[196] aan de residenten der zuyder comptoiren file 2501, folio 919
July 10, 1686 Lading van Alkmaar file 2501, folio 919
July 11, 1686 Berigt van sekere Javanen wegens ’t aflopen van haar vaartuygen door twee Johorse rooff-vaartuygen ontrent Crawang Sandoelan file 2501, folio 919-920
July 11, 1686 ’t Jagt de Moercappel om de fluyten Montfoort en Emmenes na Hocsieuw met den oppercoopman Joannes Leeuwensoon file 2501, folio 920
July 11, 1686 Missive[197] aan den ambassadeur Vincent Paats, gemelte Joannes Leeuwensoon en raad file 2501, folio 920-921
July 11, 1686 Ladinge van de Moercappel file 2501, folio 921
July 11, 1686 Van Mondfoort en Emmenes file 2501, folio 922
July 11, 1686 Missive[198] van Haar Edelens aan den Povi Sontok in Hocsieuw file 2501, folio 923-925
July 11, 1686 Missive[199] aan den Combon; item Houpou, mutatis mutandis file 2501, folio 926-928
July 11, 1686 Missive[200] aan den Hayong in Hocsieuw file 2501, folio 928-931
July 11, 1686 Acte[201] van pardon voor Hugo Rosain in Tayouan tot de Coxinders overgelopen file 2501, folio 931-932
July 11, 1686 Een steenbackerij buyten de stad afgebrandt file 2501, folio 932