Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 25, 1686 En de Lamponse vaartuyg vandaar na huys te laten keeren file 2501, folio 848
June 25, 1686 ’t Fluytje Westbroek met den ondercoopman Gijsbert van der Heyde over Maccao vooraff na Hocchieuw te senden file 2501, folio 848
June 26, 1686 3 Samadangse Javanen bij Sijn Edelheyt met een eenig spcificatiën van houtwercken file 2501, folio 848-849
June 26, 1686 Translaat brieffje[159] van den priester Pangeran Tajoedin tot Bantam aan Sijn Edelheyt file 2501, folio 849-850
June 27, 1686 Versoeckschrift[160] van de Senghadjie Dassy van Lamakera file 2501, folio 850-853
June 27, 1686 Brieffje[161] van den Tegalsen resident per Inlands vaartuyg file 2501, folio 853
June 27, 1686 Item[162] van den commandant Steven Klaarbout en raad in de expeditie na Billiton file 2501, folio 854
June 27, 1686 Inhout derselve file 2501, folio 854-855
June 28, 1686 Vertreck van de Samadangse Javanen na huys met een brieffje van den ontfanger generael Jan Parvé aan den Pangirang van Samadang file 2501, folio 855-856
June 28, 1686 Briefje[163] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2501, folio 856
June 28, 1686 Brieffje[164] na Bantam per de sloep de Noteboom met den schipper Jan Leeman file 2501, folio 856
June 28, 1686 Inhout van dien file 2501, folio 856-859
June 28, 1686 Missive[165] van Haar Edelens aan den conink van Bantam file 2501, folio 859-863
June 29, 1686 Briefje[166] uyt de Straat Sunda van de opperhoofden van ’t fluytschip ’t Huys te Spijk per Inlands vaartuyg file 2501, folio 863-864
June 29, 1686 Briefje[167] aan gemelte opperhoofden per de sloep ’t Casteel Batavia file 2501, folio 864
June 29, 1686 ’t Schip ’t Wapen van Zireckzee van Macassar over Bima file 2501, folio 864
June 29, 1686 Met schrijvens[168] van den Bimasen resident Hendrik Steenkop file 2501, folio 864
June 29, 1686 ’t Aangebragte met dien bodem file 2501, folio 864-865
June 29, 1686 Translaat brieven[169] van de koningen van Bima file 2501, folio 865-866
June 29, 1686 Item Sambauwa[170] file 2501, folio 866