Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 20, 1686 ’t Jagt de Purmer en ’t Fluyt Westbroek van de reyse na Bantam terugge file 2501, folio 834
June 20, 1686 De fluyt de Helder van Palembang met peper en schrijvens[153] van de residenten file 2501, folio 834
June 20, 1686 Den Palembangsen gesant geen thol voor sijn aangebragte peper te laten betalen file 2501, folio 834
June 21, 1686 Rapport van den Balysen capitein Tiben wegens ’t verrigten van onse uytgesonde Balyers file 2501, folio 834-835
June 21, 1686 Publicatie van het placcaat[154] waarbij ’t jongste placcaat wegens ’t heffen van den 400sten penning uyt de landerijen gerenoveert en geampliceert werd file 2501, folio 834-837
June 22, 1686 De chialoup de Nooteboom van Indermayoe met den schipper Jan Leeman file 2501, folio 837
June 22, 1686 Rapport van denselven file 2501, folio 837-838
June 22, 1686 De jagten Poulorun en de Bruynvis na Sumatra’s Westcust file 2501, folio 838
June 22, 1686 Met schrijvens[155] aan den commandeur Jacobus Couper en raad file 2501, folio 838
June 22, 1686 Ladinge van dese bodem file 2501, folio 838-839
June 22, 1686 Briefje van den ontfanger generael Jan Parve aan Panglima Radja tot Padang[156] file 2501, folio 839-842
June 23, 1686 De fluyt de Grave van Indermayoe met hout file 2501, folio 842
June 24, 1686 Schrijvens[157] van Bantam per pantchiallang file 2501, folio 842
June 24, 1686 Inhout daarvan file 2501, folio 842-846
June 25, 1686 Briefje[158] van Willem Kuffelaer per Inlands vaartuyg file 2501, folio 847
June 25, 1686 Schipper Marten Wiltvank na ’t vaderlant verlost file 2501, folio 847
June 25, 1686 Den Chineesen luytenant Limkinqua onder sekere conditie toegestaan sijn wankang na Palembang te senden file 2501, folio 847
June 25, 1686 De heer Rijklofs van Goens toegestaan een sloot van sijn tuyn tot in de stadsgraft te graven file 2501, folio 847
June 25, 1686 De weg langs de Bagaragsgragt tot Ankee op sijn behoorlijke breete te laten opmaken file 2501, folio 848
June 25, 1686 En de heeren Joan van Hoorn en Isaac de Sint Martin gecommitteert tot uytsoeckinge eeniger landen, waarop de Inlandse natiën yder onder haar hooft houden geplaatst werden file 2501, folio 848