Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 9, 1686 Item[64] relaas van den fiscaal Christiaan Duyker wegens sijn wedervaren met d’ Engelsen van ’t scheepje Trivelicani file 2500, folio 409-411
April 9, 1686 Met de pagters der aancomende rijs van voorleden jaer over haar 4 maandig agterstal te accorderen file 2500, folio 411
April 9, 1686 En de van Tangerang become tijding aan den Sultan van Bantam en zijne ministers alhier te laten bekent maken file 2500, folio 411
April 9, 1686 Item den aangehaelden particulieren amphioen tegens 200 rijcksdaalders ’t principaal aan te nemen file 2500, folio 411
April 9, 1686 Een halff gegraven sloot buyten de poort Uytregt te laten voltoyen file 2500, folio 411
April 9, 1686 En ’t Ambonees quartier wat westelijker te verplaatsen file 2500, folio 411
April 9, 1686 Sekere buur- en wijkmeesters over de Bataviase Ommelanden vercooren file 2500, folio 411-417
April 9, 1686 Brieffje[65] na Bantam per pantchiallang file 2500, folio 417-418
April 9, 1686 De sloepen de Vlieger en de Nooteboom na de Straat Sunda file 2500, folio 418
April 11, 1686 Brieven[66] van Japara en Sourabaya per de pantchiallang de Vliegende Vis en Inlandts vaartuyg file 2500, folio 418-419
April 11, 1686 Nieuws van Japara file 2500, folio 419-427
April 11, 1686 Item van Cartasoura file 2500, folio 428-433
April 11, 1686 Translaat missive van den tweeden prins van Cheribon aan Haar Edelheyt file 2500, folio 435-434
April 11, 1686 Translaat discours tusschen dien prins en de heer François Tak op Chirebon gehouden file 2500, folio 434-436
April 11, 1686 Schrijvens[67] van Cheribon en Tagal per de pantchiallang de Swaartvisch file 2500, folio 436-437
April 11, 1686 Translaat briefje van eenige Tommagons uyt Cartasoura aan den Cheribonsen Prins Sultan Sopo geschreven file 2500, folio 438-439
April 11, 1686 Translaat van een Maleytse brieff van Daman Laxamana uyt Cartasoura aan sijn schoonvader Tommagon Raxanagara geschreven file 2500, folio 439-441
April 12, 1686 Relaas door den Maleyer Chinco wegens diverse saken alhier aen den coopman Willem Sabelaar file 2500, folio 441-446
April 12, 1686 Brieven[68] van Cheribon, Malacca en Jamby per borger vaartuyg file 2500, folio 446
April 12, 1686 Item schrijvens[69] van Bantam per pantchiallang file 2500, folio 446-448