Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 5, 1686 ’t Engels scheepje Trivelicani van Madras over Achin, Sillebaar en Bantam file 2500, folio 392-393
April 5, 1686 Briefje[56] van Bantam daarmede file 2500, folio 393
April 5, 1686 ’t Doodvonnis tegens Cornelis Jongbloet om over manslag onthooft te werden, geapprobeert file 2500, folio 393
April 5, 1686 Aan de Engelse scheepjes Trivelicani en Nicolaas geen equipagie goederen toe te staan file 2500, folio 393
April 6, 1686 Briefje[57] van Bantam per pantchiallang file 2500, folio 394
April 6, 1686 Desselffs inhout file 2500, folio 394-395
April 6, 1686 Den oppercoopman Joannes Leeuwenson en coopman Bernard Broeder van de uyt China komende fluyt Kroonenburg aan land file 2500, folio 395
April 6, 1686 Rapport van Haar Edelens file 2500, folio 395
April 6, 1686 11 Portugeese scheepjes van Maccao naar diverse plaatsen vertrocken file 2500, folio 395
April 6, 1686 De schepen Couwerven en den Blauwen Hulk na Japara met den Edelen Harman Wanderpoel file 2500, folio 396
April 6, 1686 ’t Geladene in Couwerven voor den treyn en Japara file 2500, folio 396
April 6, 1686 Schrijvens[58] na Japara daarmede file 2500, folio 397
April 6, 1686 Inhoud van ’tselve file 2500, folio 397-399
April 6, 1686 Vertrek van des Sousouhounangs brieffdragers[59] per eygen vaartuyg na huys file 2500, folio 399
April 8, 1686 Brieffje[60] na Bantam per pantchiallang file 2500, folio 399-400
April 9, 1686 Brieffje[61] van den capiteyn lieutenant Adolph Winkelaar tot Tangerang aan de heer Isaac de Sint Martin per soldaat file 2500, folio 400
April 9, 1686 De fluyt Croonenburg uyt de Maccauwse eylanden file 2500, folio 400
April 9, 1686 Sijne ladinge file 2500, folio 401
April 9, 1686 3 Matrosen van de omgezeylde pantchiallang de Zeylvis per de vissers vaartuyg van de hoek van Pontang file 2500, folio 401
April 9, 1686 Met schrijvens[62] van Bantam file 2500, folio 402