Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 26, 1685 Den predikant Nathanaal de Pape zijn gagie weder te laten cours nemen file 2499, folio 855
Oct. 26, 1685 Resolutie wegens de Zillebaarse zaacken file 2499, folio 855
Oct. 27, 1685 ’t Bootje ’t Wout nar Poulo Chinco aangelegd met een zoutladinge file 2499, folio 856
Oct. 27, 1685 ’t Zout aldaar door ’t opperhoofd te laten vercoopen file 2499, folio 856
Oct. 27, 1685 En aan de Inlanders daarmede passen na de noord te verleenen file 2499, folio 856
Oct. 27, 1685 Resolutie over de onvereffende saaken van ’t rijsmagasijn file 2499, folio 856
Oct. 27, 1685 Joannes Huysman tot opperhoofd van Masulipatnam en tweede van ’t Cormandelse gouvernement file 2499, folio 856
Oct. 27, 1685 Jacob Corbesier tot tweede van Palliacatta file 2499, folio 856
Oct. 27, 1685 En Cornelis van den Bogaart tot tweede van Masulipatnam aangestelt file 2499, folio 857
Oct. 27, 1685 Den president François Tacq tot gouverneur van Malacca vercooren file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 ’t Schip de Maas van Malacca na Cormandel file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 ’t Jagtje de Snauw van hier na Malacca file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 De fluytjes Emmenes en Drackensteyn over Malacca na Cormandel file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 De fluyt Strijen van Malacca naar Bengale file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 ’t Jagt de Schelde over Ceylon en Mallabaar naar Suratta file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 En ’t schip Hellevoetsluys van hier over Malacca, Ceylon, en Mallabaar naar Persia geprojecteert file 2499, folio 857
Oct. 28, 1685 Verdeelinge der te versendene carguasoenen van Malacca als: het Japans staafcooper, de goude coubangs, de Japanse coubangs, den thin, en ’t spiaulter file 2499, folio 857-858
Oct. 28, 1685 Den coopman Dirk Comans tot seconde persoon van Malacca aengestelt file 2499, folio 858
Oct. 29, 1685 De heer oud extraordinaris Raad van India Anthonio Pavilioen overleden en statieuselijk begraven file 2499, folio 858-860
Oct. 29, 1685 ’t Schip Sumatra uyt Ternaten over Amboina file 2499, folio 861