Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 8, 1685 Nieuws van Banda file 2499, folio 808
Oct. 9, 1685 Den burger Edme Bourgoin immuniteyt van ’s Heeren geregtigheyt toegestaan van zijn over 2 jaren onder conditie verkogte en nu weder aangenome huys file 2499, folio 808
Oct. 9, 1685 Den geregtsbode Carel Taalman tot vendumeester aangestelt file 2499, folio 808
Oct. 10, 1685 Briefje[345] van Tanjongpoura per ’s Compagnies vaartuygh file 2499, folio 809
Oct. 10, 1685 Translaat briefje van Carta Jouda tot Intchiassem aan Sijn Edelheyt file 2499, folio 809
Oct. 10, 1685 En Haar Edelens file 2499, folio 809-810
Oct. 10, 1685 Translaat briefje van eenen Tanoesoeta aan den Angabey Carta Jouda en Haar Edelens file 2499, folio 810
Oct. 10, 1685 Aan de opperhoofden van de Ridderschap en Bantam de volle en die van Goudesteyn de halve premie toegelegt file 2499, folio 810
Oct. 10, 1685 Resolutie wegens de Zillebaarse zaacken file 2499, folio 810-811
Oct. 11, 1685 De punt Zeeburg door Zijn Edelheyt besigtigt file 2499, folio 811-812
Oct. 11, 1685 Inhalinge van de brief van den Conink van Bouton op gisteren per eygen vaartuygen met een gevolgh van 80 coppen hier gekomen zijnde file 2499, folio 811
Oct. 11, 1685 Translaat van gemelte brief van Bouton aan Haar Edelens geschreven file 2499, folio 812-815
Oct. 11, 1685 ’t Jagt de Rogh uyt Banda met een dubbelde brief[346] file 2499, folio 815
Oct. 11, 1685 De fluyt de Grave na Bantam met schrijvens aan Everard van der Schuere en raad file 2499, folio 815
Oct. 12, 1685 Anna Wittebol toegestaan om na de Cust Cormandel met haar kinderen te vertrecken file 2499, folio 815
Oct. 12, 1685 Resolutie wegens twee reeckeningen van geleverde materialen aan ’t Collegie van Heemraden file 2499, folio 815-816
Oct. 12, 1685 Drakensteyn, Emmenes en Westbroek na Bengalen file 2499, folio 816
Oct. 12, 1685 Item ’t jagtje de Snauw en de sloep de Leeuw naar Malacca aangelegt file 2499, folio 816
Oct. 13, 1685 Schrijvens[347] van Macassar per borger vaartuygen file 2499, folio 816
Oct. 13, 1685 En nieuws vandaar file 2499, folio 816