Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1716 Ter Horst en Schooteroog na Bengale en Cormandel aangelegt file 2544, folio 688
Oct. 29, 1716 ’t Huys ter Loo na Samarang file 2544, folio 730-731
Nov. 1, 1716 Ter Horst na Bengale en Schooteroog na Cormandel over Malacca file 2544, folio 751
Feb. 27, 1717 ’t Huys ter Boede na Macassar file 2545, folio 109
March 27, 1717 Margaretha na Bantam en ’t Huys ter Loo na Samarang file 2545, folio 141
April 14, 1717 Goede beginselen der expeditie tegen den Sommarijn ter Custe Mallabaar file 2545, folio 176
June 9, 1717 ’t Huys ter Boede met een briefje na Bengale file 2545, folio 303
July 20, 1717 Limburg, ter Nissen en de Hopvogel na Persia file 2546, folio 390
Sept. 28, 1717 Schellenberg, de Brugh, Naters, Jordaan en Ter Eem na Mallabaar; Linschoten en Borsselen na Mocha, en de Haringthuyn na Persia gedepecheerd file 2546, folio 500
Sept. 28, 1717 ’t Huys ter Leede na Bantam file 2546, folio 504
Aug. 13, 1708 ’t Jagt ter Eem na Java’s Oostcust aangelegt file 2532, folio 525
Aug. 21, 1708 ’t Jagt ter Aa na Bantam met capitain Joannes Riddel en een briefje file 2532, folio 535
Sept. 24, 1708 ’t Afgescheept in ’t jagt ter Aa file 2532, folio 602
Jan. 16, 1709 En Rijnenburg ter bestellinge overhandigt file 2533, folio 19-21
April 12, 1709 Den Françe ambassadeur Monsieur Michiel aan ’t Persische Hof ter audiëntie geweest file 2533, folio 183
July 5, 1709 Ter Eem na Mallabaar aangelegt file 2533, folio 358
Aug. 10, 1709 ’t Schip Horstendaal en de jagtjes de Susanna en ter Eem met de g’eligeert commandeur Barent Ketel en andere gequalificeerdens na Mallabaar file 2533, folio 428
Aug. 10, 1709 En ter Eem file 2533, folio 429
Aug. 31, 1709 De Geelvink en Ter Aa na Mallabaar met een briefje aan de commandeur Barent Ketel en raad file 2533, folio 460
Jan. 1, 1710 Brand ter laastgemelte comptoir file 2534, folio 2