Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 21, 1685 Den ondercoopman Willem Caaff van Bantam met ’t sloepje de Brack file 2499, folio 710
Aug. 21, 1685 Brieven[280] van Bantam en Zillebaar file 2499, folio 710
Aug. 21, 1685 Nieuws van Bantam file 2499, folio 710-711
Aug. 21, 1685 En Zillebaar file 2499, folio 711-713
Aug. 21, 1685 Translaat briefje van den Zillebaarsen Keey Adipatty Oedjoeng Galo aen Zijn Edelheyt file 2499, folio 713
Aug. 21, 1685 Translaat briefje[281] van drie regenten van Zillebaar aan den Pangiran Diepaningrat tot Bantam file 2499, folio 714-716
Aug. 21, 1685 Capitain Jochum Michielsz. met vier pantchialllangs van Bantam terugge file 2499, folio 716
Aug. 21, 1685 Briefje[282] van Cheribon per Javaans vaartuygh file 2499, folio 716
Aug. 21, 1685 Cornelis Slegt tot schipper op ’t Wapen van Tertholen gestelt file 2499, folio 716
Aug. 21, 1685 Duysent lasten rijs voor de Oosterse provintiën in te coopen file 2499, folio 716
Aug. 21, 1685 De slegte Compagnies cleeden met 40 en de beste met 50 à 60 procento winst af te slaan file 2499, folio 716
Aug. 21, 1685 Resolutie wegens de antwoord van den commissaris Isaac Zoolmans op de notificatie van de ordres der Heeren Meesters zijnenthalven file 2499, folio 716-717
Aug. 22, 1685 Briefje[283] van Bantam per Keey Aria Soeta Wisastra file 2499, folio 717
Aug. 22, 1685 Nieuws vandaar file 2499, folio 717
Aug. 22, 1685 Missive[284] van den conink van Bantam aan Haar Edelens file 2499, folio 717-718
Aug. 22, 1685 ’t Fluytje Westbroek uyt ’t vaderland voor de camer Rotterdam file 2499, folio 718-719
Aug. 22, 1685 Ladinge van Westbroek file 2499, folio 719
Aug. 22, 1685 Briefje[285] van Zillebaar file 2499, folio 719
Aug. 22, 1685 Aan den coning van Bantam een schip tot overvoer van soldaten na Zillebaar te leenen file 2499, folio 719
Aug. 22, 1685 En hem te laten voorhouden of hij niet wel 100 Balyers en 100 Macassaren daermede derwaarts wilde senden file 2499, folio 720