Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 20, 1685 Nederduytse articulen van ’t contract[192] tusschen d’Edele Compagnie en die van Johoor gemaakt file 2498, folio 470-474
June 20, 1685 Translaat van ’t contract uyt ’t originele Maleyts file 2498, folio 474-477
June 20, 1685 Schrijvens[193] van Sourabaya per den vaandrigh Jochum Mauritsz. Hirskorn file 2498, folio 477
June 20, 1685 Nieuws van daar file 2498, folio 477-478
June 21, 1685 Brand omtrent de Boom van de Groote Rivier bij ’t Vierkant file 2498, folio 478
June 21, 1685 Briefje[194] aan den capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per ’t sloepje de Nagtegael file 2498, folio 479
June 22, 1685 Aen den secunde der Chinase ambassade Louys de Keyser een acte van survivance te verleenen file 2498, folio 480
June 22, 1685 De bestellinge des briefs aan den Japansen keyser aan de opperhoofden gedefereerd file 2498, folio 480
June 22, 1685 En den Edelen Hendrik van Buytenhem tot oppercoopman geadvanceerd file 2498, folio 480
June 22, 1685 Resolutie wegens de zaken van den vendumeester Joannes de Wilde file 2498, folio 480
June 23, 1685 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen uyt Banda file 2498, folio 479
June 23, 1685 Desselfs ladinge file 2498, folio 479-480
June 23, 1685 Missives[195] van den gouverneur Willem van Zijl en raat file 2498, folio 480
June 23, 1685 Nieuws van Banda file 2498, folio 480-481
June 23, 1685 Secrete missive[196] van den gouverneur Willem van Zijl file 2498, folio 481
June 24, 1685 Dubbelt briefje[197] van Malacca per borger vaartuygh file 2498, folio 481
June 25, 1685 Briefje[198] van de gesaghebbers op ’t Wapen van Zirckzee omtrent ’t eylant van Sambouwa file 2498, folio 481-482
June 25, 1685 Dubbelde[199] missive van Banda file 2498, folio 482
June 25, 1685 Secrete ditto[200] van den gouverneur Willem van Zijl file 2498, folio 482
June 26, 1685 Den pagter der vaart Molenvliet over de thiende der aan d’Edele Compagnie geleverde bamboesen, op ’t eynde van ’t jaar te contenteeren file 2498, folio 482