Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 26, 1708 Het genomen besluyt tegens dieverije omtrent ’s Compagnies kassen en packen gepleegt bij resolutie genoteert file 2532, folio 20
May 9, 1713 Doodvonnis tegen een moordenaar g’approbeert file 2538, folio 287-288
July 11, 1713 Sententie des doods tegens een moordenaar g’approbeert file 2539, folio 601
Jan. 16, 1714 Doodvonnis tegens 6 Chinesen over gepleegt geweld en huysbraak g’approbeert file 2540, folio 66
Jan. 23, 1714 Sententie des doods tegens een moordenaar en een slavendieff g’approbeert file 2540, folio 84
Feb. 19, 1714 Doodvonnis tegens een moordenaar g’approbeert file 2540, folio 191
May 22, 1714 Doodvonniss tegens een rover en moordenaar g’approbeert file 2540, folio 553-554
July 3, 1714 Sententie des doods tegens een moordenaar g’approbeert file 2541, folio 723
Aug. 28, 1714 Sententiën tegens een doodslager en een menschendieff g’approbeert file 2541, folio 908
Aug. 31, 1714 Sententie tegens een duellist op Samarang gevelt bij de Hooge Regeering g’approbeert file 2541, folio 925
Nov. 27, 1714 Doodvonnis door de Cheribonse regters tegens 2 menschevervoerders gevelt file 2541, folio 1203
Dec. 24, 1714 Placaat[23] tegens de ergelijke pragt in de begraffenissen file 2541, folio 1276-1278
May 26, 1715 Doodvonnisse tegen een Chinees over huysbraake, g’approbeert file 2542, folio 452
June 12, 1715 Sententie des doods tegens een moordenaar geveld geapprobeert file 2542, folio 501
Sept. 21, 1715 Met de rest der gecommandeerde militairen tegens den Sammorijn file 2542, folio 823
Nov. 25, 1715 100 militairen na Tangerang gecommitteerd om tegens het swervend geboefte in de bovenlanden te ageeren file 2542, folio 1033
April 29, 1709 De gebroeders Cambax en Sja-alam leveren slag tegens malkanderen en de eerste gesneuveld file 2533, folio 216
Dec. 10, 1709 Sententie des doods tegens 4 Javanen g’approbeert file 2533, folio 688
Feb. 17, 1711 Sententie tegens 2 moordenaers g’approbeert file 2535, folio 161
Dec. 15, 1711 Doodvonnis tegens den amokpleger g’approbeert file 2536, folio 1062