Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 10, 1685 Missives[149] van de Japaarse en Cartasourase residenten file 2498, folio 394
May 10, 1685 Nieuws van beyde die plaatsen file 2498, folio 394-395
May 10, 1685 Translaat briefje[150] van de provisionele gesaghebbers tot Sumanap aan Zijn Edelheyt file 2498, folio 395-396
May 10, 1685 Translaat briefje[151] van deselve aan den ontfanger generael Jan Parvé file 2498, folio 396-398
May 10, 1685 Ladinge van dese bodempjes file 2498, folio 398
May 10, 1685 Vertrek van de fluyt de Gideon over Sumatra’s Westcust na Bengalen file 2498, folio 398
May 10, 1685 Missives[152] aan de gesaghebbers tot Padang en Ougly file 2498, folio 398
May 10, 1685 ’t Weggevoerde voor de Westcust file 2498, folio 398-399
May 11, 1685 Het Portugees schip de Anna Poura vertrocken naar Madras file 2498, folio 399
May 11, 1685 En de Engelse scheepjes de John en Mary, item de Prospect naar Madras file 2498, folio 399
May 11, 1685 Den ondercoopman Daniël Cartje zijn gagie weder te laten cours nemen file 2498, folio 399
May 11, 1685 De opperhoofden van de fluyt Walenburgh de halve premie toegelegt file 2498, folio 399
May 11, 1685 Resolutie wegens ’t emaneeren van een placcaat[153] tegens ’t wasschen in de Molenvliet file 2498, folio 399-400
May 11, 1685 En ’t maken van een portaaltje voor de kerck hier in ’t Casteel, met een trap daarin om op den nieuw gemaakte orgel te komen file 2498, folio 400
May 12, 1685 ’t Bootje de Wagthont van Bantam met een briefje[154] van Everard van der Schuere en raat file 2498, folio 400-401
May 14, 1685 ’t Jagt Naaltwijk en de cat Naardermeer na Bengalen file 2498, folio 401
May 14, 1685 ’t Overgevoerde door Naaltwijk file 2498, folio 401-402
May 14, 1685 Alsmede de cat Naardermeer file 2498, folio 402
May 16, 1685 Het vonnisse des doods tegens de lijfeygenen Ontong van Macasser en Tabamang van Baly over fugie gemitigeerd file 2498, folio 403
May 16, 1685 En haar te laten geesselen en brandmercken, en wijders voor al haar leven in de ketting na de Caab te bannen file 2498, folio 403