Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 22, 1673 De sloep de Steur met advis nae de Straet Banca om de Ceylonsvaerders op te soecken file 2476, folio 579-581
Dec. 23, 1673 Schrijven na Bantam per een boomwachter met advisen oock om mette Deense Phenix na het patria te gaen file 2476, folio 680
Feb. 4, 1674 d’Ed. fiscaal Pieter Pauw om de retourvloot te monsteren per Nieuw Noordwijk file 2477, folio 53
Feb. 4, 1674 Goylant om de retourschepen buyten de Straat Sunda te convoyeren file 2477, folio 58
Feb. 5, 1674 En de eerste clercq daermede na boort om te bestellen file 2477, folio 58-60
March 2, 1674 Een nieuwe snaauw geordonneert te maaken file 2477, folio 91
April 11, 1674 Een chialoup na Bantam met schrijven derwaerts; item na Chormandel om per Deens schip aff te gaen file 2477, folio 118
June 22, 1674 Desperate schulden der diaconye aff te schrijven file 2477, folio 196
June 22, 1674 Op d’Amboineese oude erfquaestiën ende costumen bij ons geen regt te doen[35] file 2477, folio 196
July 24, 1674 Een kerkhoff buyten de poort Rotterdam te maeken file 2477, folio 223
July 24, 1674 De stadsbinnengrachten te doen schoon maeken file 2477, folio 223
Aug. 7, 1674 Engelse gevangene na Bantam te largeren file 2477, folio 243
Sept. 7, 1674 Het jagt Durgerdam aff te leggen file 2477, folio 276
Sept. 28, 1674 Het jagt Ougli aff te leggen ende aen de rivier te doen sinken file 2477, folio 286
Oct. 8, 1674 Jambysche gesanten nemen affscheyd om na huys te gaen file 2477, folio 297
Nov. 2, 1674 Buyksloot aff te leggen file 2477, folio 327
Nov. 9, 1674 Meliskercke aff te leggen file 2477, folio 334
Nov. 15, 1674 Patriasche aff te gaene schrifturen begonnen te lesen file 2477, folio 335
Nov. 16, 1674 Aff te gaene papieren aen de particuliere camers geteekent file 2477, folio 337
Nov. 18, 1674 Het jagtje den Diamant met de eerste clercq om de generale papieren te bestellen file 2477, folio 340-342