Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 4, 1685 Den commandeur Jan van Leene van de Westcust op te ontbieden file 2498, folio 249
April 4, 1685 Den staat van den vendumeester door gecommitteerde schepenen te laten opnemen file 2498, folio 249-250
April 4, 1685 De schepen Macasser en Berkmeer om hout naar Japara aangelegt file 2498, folio 250
April 5, 1685 Arrivement van de chialoup de Sonnebloem van de Westcust file 2498, folio 250
April 5, 1685 Quade tijdinge[96] van ’t gedoente der Engelsen aldaar onder eenen Clement du Jardin tot Zillabaar ende Indrapoura file 2498, folio 250-251
April 5, 1685 Pretens contract[97] tusschen den Sulthan van Indrapoura en den Engelschen capitain Clement du Jardin file 2498, folio 252-253
April 5, 1685 Briefje[98] van gemelte Du Jardin aan de gecommitteerde adsistenten Salomon Vermeeren en Jacob Claassen file 2498, folio 253-254
April 5, 1685 Protest[99] van den commandeur Jan van Leene tegens Mr. Clement du Jardin file 2498, folio 255-256
April 5, 1685 Antwoort[100] van Mr. Clement du Jardin tegen ’t protest van den commandeur Jan van Leene file 2498, folio 257-259
April 5, 1685 Replycque[101] van den commandeur Jan van Leene daartegen file 2498, folio 259-262
April 5, 1685 Duplice[102] van mr. Clement du Jardin file 2498, folio 263-268
April 5, 1685 Hierop is geresolveert ’t schip Hellevoetsluys met 130 soldaten ende 25 matrosen boven ’t ordinair getal derwaarts te senden vooreerst tot een parade file 2498, folio 268
April 5, 1685 Rapport wegens den uytslag van ’t proces tegens Jan Truytman over sijn agterstal aan de cassa van den generale ontfangh file 2498, folio 268
April 5, 1685 Ladinge van gemelte chialoup de Sonnebloem file 2498, folio 268
April 6, 1685 Surcheance van 2 maanden aan den pagter der coornmolen file 2498, folio 269
April 6, 1685 De premie van een erreur in de Ziamse boeken groot f. 7290 aan den visitateur toegelegt file 2498, folio 269
April 6, 1685 D’Edele Jacobus Couper tot commandeur van de Westcust geëligeert file 2498, folio 269
April 6, 1685 Tegen Clement du Jardin ende geresolveert uyt name der regeering te protesteeren file 2498, folio 269
April 6, 1685 Vertrek van de Berkmeer na Damak file 2498, folio 269
April 6, 1685 En de fluyt d’Grave na Cheribon file 2498, folio 270