Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 18, 1685 Inhoud van deselve file 2498, folio 127-131
Feb. 20, 1685 ’t Schip ’t Wapen van Tertholen en de chialoup Egmond naar Japara en Macassar naar Banda file 2498, folio 131
Feb. 20, 1685 Met ’t gedesigneert Japaars opperhooft Joannes de Hartogh en de ambassadeurs des Sousouhounangs file 2498, folio 131
Feb. 20, 1685 Item 50 militairen voor Macassar en 50 voor Banda tegelijk medenemen een briefje[53] aan den raat op Macassar file 2498, folio 131
Feb. 20, 1685 Een briefje[54] aan den gouverneur Willem van Zijl en raat in Banda file 2498, folio 131
Feb. 20, 1685 En een memorie[55] tot narigt voor den oppercoopman Joannes de Hartogh file 2498, folio 131-132
Feb. 20, 1685 Contanten en coopmanschappen met ’t schip Terholen voor Amboina en Banda; file 2498, folio 132-133
Feb. 20, 1685 Idem de chialoup Egmond voor Jepara file 2498, folio 133
Feb. 20, 1685 De generale vaderlandse papieren[56] aan den schipper van ’t jagt Sint Martensdijck ter hand gestelt file 2498, folio 134
Feb. 21, 1685 Vertrek van dien bodem na ’t vaderlant met een carguasoen van f. 115117:4:13 file 2498, folio 134-135
Feb. 21, 1685 En een briefje[57] aan de heer extra ordinaris raat Joan van Hoorn op ’t schip de Maas in de Straat Sunda file 2498, folio 135
Feb. 21, 1685 Den water fiscaal Pieter Pauw met de gecommitteerdens uyt den agtbare Raat van Justitie naar boort om ’tselve te monsteren file 2498, folio 135
Feb. 21, 1685 En na verrigter sake weder terugge niet ’t getal der daarop bescheydene persoonen file 2498, folio 135
Feb. 21, 1685 Bestaande in 85 koppen daaronder een impotente file 2498, folio 136
Feb. 21, 1685 Met welcke bodem mede na Caap versonden werden drie banditen als Nioman van Macasser, Lingay van Baly en Tamba alias Bappa Ope van Bougys file 2498, folio 136
Feb. 23, 1685 De jagten Gideon en Naaltwijk uyt den Maccauwse eylanden terugge met den oppercoopman Joannes Leeuwenson file 2498, folio 136
Feb. 23, 1685 Overleverende aan Zijn Edelheyt een rapport[58] wegens zijn verrigten aldaer file 2498, folio 136
Feb. 23, 1685 Nieuws vandaar file 2498, folio 137
Feb. 23, 1685 De negotie was desen jare redelijk welgeslaagt file 2498, folio 137
Feb. 23, 1685 Den Edelen Barnard Broeders wiert met ’t jagt Zillida in Aymuy aangehouden file 2498, folio 137-138