Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 26, 1685 Resolutie wegens ’t aanhouden van ’t jagt Sint Martensdijck tot ultimo February file 2498, folio 77
Jan. 29, 1685 Briefje[30] na Bantam aan den commandeur Willem Hartsinck en raat per inlants vaartuygh file 2498, folio 78
Jan. 29, 1685 ’t Schip ’t Wapen van der Goes en de chialoup de Piesangh over Japara na Banda file 2498, folio 78-79
Jan. 30, 1685 Den oppercoopman Jeremias van Vliet per eygen vaartuygh na Sourabaya file 2498, folio 79
Jan. 30, 1685 Met een memorie tot zijn narigt in de te doene visite daarom her, en een briefje[31] aan den resident Abraham Holscher file 2498, folio 80
Jan. 30, 1685 Item een advertentie briefje[32] van des Sousouhounangs gesanten aan den Japaarsen gouverneur Adipatty Ourawan file 2498, folio 80-81
Jan. 30, 1685 Nevens d’approbatie en recommandatie van Haar Edelens file 2498, folio 81
Jan. 30, 1685 De ondercoopluyden Willeboort Willeboortse en Cornelis Stul in Banda geadvanceert tot coopluyden met f. 65 voor 5 jaren file 2498, folio 81
Jan. 31, 1685 Aangecomene vaartuygen file 2498, folio 82-84
Jan. 31, 1685 Vertrockene vaartuygen file 2498, folio 84-85
Jan. 31, 1685 Overledene file 2498, folio 85-86
Jan. 31, 1685 Gedoopte file 2498, folio 86
Jan. 31, 1685 Getrouwde file 2498, folio 86
Jan. 31, 1685 Justitie file 2498, folio 86-87
Feb. 2, 1685 Briefje[33] van Bantam van den commandeur Willem Hartsinck en raat per inlants vaartuygh file 2498, folio 89
Feb. 2, 1685 ’t Schip ’t Wapen van Zirckzee van Sumatra’s Westcust met een missive[34] van den commandeur Jan van Leene en den raat file 2498, folio 89
Feb. 2, 1685 Nieuws daarmede file 2498, folio 90
Feb. 2, 1685 De fluyt de Geele Beer met zijn volcq en zoutladinge in zee gesonden file 2498, folio 90-91
Feb. 3, 1685 Briefje[35] van Bantam van den commandeur Willem Hartsinck en raat per de Keeys Aria Adywiraxa en Aria Astra Widjaja file 2498, folio 91
Feb. 3, 1685 De chialoup de Doradus na Timor met een briefje[36] aan den coopman Joannes van Heden en raat file 2498, folio 91-92