Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 22, 1685 Inhoud van de brief[22] van Haar Edelens aan den coning van Biema file 2498, folio 65-66
Jan. 22, 1685 Item van de missive[23] aan de vorstinne Niey Chily Moeda tot Solor, etcetera file 2498, folio 66-68
Jan. 22, 1685 Alsmede van de brief[24] aan de regenten van Coupangh, Sonnabay, Amabaiy en Termanoe file 2498, folio 68-75
Jan. 22, 1685 Insgelijx van de brief[25] aan de Senghadjes Dassy en Carien geschreven file 2498, folio 71-73
Jan. 22, 1685 Briefje[26] uyt de Straat Sunda van de opperhoofden van ’t schip Schielant file 2498, folio 73
Jan. 23, 1685 De fluyt Swanenburgh van Bantam met een missive van den commandeur Willem Hartsinck en raat file 2498, folio 73-74
Jan. 23, 1685 ’t Schip Schielant uyt ’t vaderlant voor de camer Delft met 237 zielen file 2498, folio 74
Jan. 23, 1685 Benaminge der patriase papieren[27] daarmede file 2498, folio 74
Jan. 23, 1685 Desselfs ladinge monteert f. 118251:11:4 file 2498, folio 74-76
Jan. 23, 1685 Den heer extra ordinaris raat Joan van Hoorn tot president van den agtbare Raat van Justitie geëligeert in de zaacke van den gewesen cassier Joan Truytman file 2498, folio 76
Jan. 24, 1685 Resolutie wegens ’t na huys depecheeren van des Sousouhounanghs gesanten, etc. file 2498, folio 76
Jan. 24, 1685 Den oppercoopman Vincent Paats in den agtbare Raat van Justitie te laten introduceeren file 2498, folio 76
Jan. 26, 1685 Briefje[28] van den commandeur Willem Hartsinck tot Bantam per den burger Joost van Wijk file 2498, folio 76-77
Jan. 26, 1685 Nader briefje[29] van Bantam file 2498, folio 77
Jan. 26, 1685 Resolutie wegens ’t aanhouden van ’t jagt Sint Martensdijck tot ultimo February file 2498, folio 77
Jan. 29, 1685 Briefje[30] na Bantam aan den commandeur Willem Hartsinck en raat per inlants vaartuygh file 2498, folio 78
Jan. 29, 1685 ’t Schip ’t Wapen van der Goes en de chialoup de Piesangh over Japara na Banda file 2498, folio 78-79
Jan. 30, 1685 Den oppercoopman Jeremias van Vliet per eygen vaartuygh na Sourabaya file 2498, folio 79
Jan. 30, 1685 Met een memorie tot zijn narigt in de te doene visite daarom her, en een briefje[31] aan den resident Abraham Holscher file 2498, folio 80
Jan. 30, 1685 Item een advertentie briefje[32] van des Sousouhounangs gesanten aan den Japaarsen gouverneur Adipatty Ourawan file 2498, folio 80-81