Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 25, 1684 Coopmanschappen voor Cormandel, Ceylon, Wingurla en Souratte file 2497, folio 1466-1467
Dec. 26, 1684 Versoekschrift van de paters Jesuite uyt Toncquin met de Bombain aan lant te mogen comen file 2497, folio 1466-1467
Dec. 27, 1684 Briefje[475] uyt naam van den gouverneur-generaal aan den Keey Angabey Djangrana tot Sourabaya file 2497, folio 1467-1468
Dec. 27, 1684 Twee padres Jesuiti bij geval van Toncquin hier gecomen aan lant met haar gevolgh werdende in de thuyn door Zijn Edelheyt gedefroyeert file 2497, folio 1468
Dec. 27, 1684 Afscheytmaal van de coningh van Ternaten en zijne grooten en voormelte thuyn file 2497, folio 1469
Dec. 28, 1684 Conferentie gehouden met des Sousouhounanghs ambassadeurs door de gecommitterde heeren Willem van Outhoorn en Joan van Hoorn file 2497, folio 1469-1475
Dec. 29, 1684 De heer extraordinaris raet Cornelis van Quaalbergh na den afgelegden eedt sessie in Rade van India genomen file 2497, folio 1475
Dec. 29, 1684 Den adsistent Bernardus Lanoy tot ondercoopman met 40, en Pieter de Neyn tot fiscaal in Ternaten met 50 guldens ’s maants gevordert file 2497, folio 1475-1476
Dec. 29, 1684 Op de doleantie der cleeden vercoopers het placcaat[476] tegens de particuliere uytventers te doen stant grijpen file 2497, folio 1476
Dec. 29, 1684 De vaart van de riviere Sontar mits expiratie van ’t octroy morgen mede te verpagten file 2497, folio 1476
Dec. 29, 1684 En de collecteurs reekeninge sedert de expiratie te laten doen file 2497, folio 1476
Dec. 29, 1684 De tol der aancomende zuyckeren om redenen wederom aan de boom te laten collecteeren file 2497, folio 1476
Dec. 29, 1684 Voor d’Edele Compagnie soo veel rijs te bedingen als zij zal versenden en hier consumeeren file 2497, folio 1476
Dec. 29, 1684 Dogh van de rest den tol te betalen file 2497, folio 1476
Dec. 30, 1684 Verpagtinge van Batavias domeynen voor den jare 1685 file 2497, folio 1477-1480
Dec. 31, 1684 Aangecomene vaartuygen file 2497, folio 1480-1483
Dec. 31, 1684 Vertrockene vaartuygen file 2497, folio 1483-1486
Dec. 31, 1684 Overledenen file 2497, folio 1486
Dec. 31, 1684 Gedoopten file 2497, folio 1486
Dec. 31, 1684 Justitie file 2497, folio 1486