Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 8, 1684 ’t Jagje de Snauw na de Straat Sunda met een briefje[448] aan de heer ordinaris raat Marten Pit file 2497, folio 1395
Dec. 8, 1684 Den oppercoopman Joannes Cops tot president van boedelmeesteren vercoren file 2497, folio 1395
Dec. 9, 1684 Briefje[449] van Malacca van de heeren gouverneurs Cornelis van Quaalbergh en Nicolaas Schagen per Chinees vaartuygh file 2497, folio 1395
Dec. 9, 1684 Briefje[450] van den resident Abraham Holscher tot Sourabaya per Inlants vaartuygh file 2497, folio 1395
Dec. 11, 1684 ’t Engels scheepje Jan en Maria ter rheede Batavia file 2497, folio 1396
Dec. 11, 1684 Briefje[451] daarmede van den commandeur Willem Hartsinck tot Bantam file 2497, folio 1396-1397
Dec. 11, 1684 Versoeck van die opperhoofden van dien bodem om alhier te mogen ververschen en aan land te comen file 2497, folio 1397
Dec. 11, 1684 Dat haar voor sooverre geweygert wert file 2497, folio 1397
Dec. 11, 1684 Zullende de verversing hun aan boort egter bestelt werden file 2497, folio 1397
Dec. 12, 1684 Schrijven[452] na Tanjongpoura aan den vaandrigh Willem Kuffelaer file 2497, folio 1397
Dec. 12, 1684 De opperhoofden van ’t Engels scheepje binnen bij Zijn Edelheyt file 2497, folio 1398
Dec. 12, 1684 Renoveeren haer versoeck file 2497, folio 1398
Dec. 12, 1684 ’t Schip de Beurs uyt Japan met den Edelen Constantijn Ranst de Jonge file 2497, folio 1398
Dec. 12, 1684 Papieren[453] door Zijn Edele overgelevert file 2497, folio 1398
Dec. 12, 1684 Winsten in Japan behaalt tot 46 ¼ percento file 2497, folio 1399
Dec. 12, 1684 Ladinge van ’t schip de Beurs tot f. 193955:18:15 file 2497, folio 1399
Dec. 12, 1684 Novos uyt Japan file 2497, folio 1399
Dec. 12, 1684 Verscheyde vragen van den Keyser door d’onse beantwoort file 2497, folio 1400-1401
Dec. 12, 1684 Den brief van de Hooge Regeeringe aan de Rijxraden overgelevert file 2497, folio 1401-1402
Dec. 12, 1684 Aan den Amboins borger Boudewijn Clooster 800 rijksdaalders uyt ’s compagnies cassa te leenen file 2497, folio 1402