Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 19, 1684 Item briefje[377] van Radja Palacca en zijn huysvrouw aan d’Heer Gouverneur Generaal file 2497, folio 1149-1151
Oct. 19, 1684 Item briefje[378] van Ziam Lenckes geschreven aan Zijn Edelheyt file 2497, folio 1151-1153
Oct. 19, 1684 Translaat briefje[379] van Crain Cronrongh aan den capitain Maleyer Wan Abdoel Bagus file 2497, folio 1153-1154
Oct. 19, 1684 De fluyt Egelenburg van Palembangh met een missive[380] van den Resident Willem Zabelaar file 2497, folio 1154-1156
Oct. 19, 1684 Item 1587 picols peper file 2497, folio 1156
Oct. 20, 1684 Mondeling relaas van den Maleytsen coopman Intje Courous wegens de Lamponse zeerovers, etcetera file 2497, folio 1157-1161
Oct. 20, 1684 De fluyt Delfshaven nae Cheribon met 5000 rijksdaalders en een missive[381] aan den resident Marten Sampson file 2497, folio 1161
Oct. 20, 1684 De fluyt Draackesteyn over Palembangh na Malacca met een briefje[382] aan den resident Willem Sabelaer file 2497, folio 1161
Oct. 20, 1684 Volle premie aan de overheden van ’t schip Hendrik Maurits voor de uytreyse toegeleyt voor Zeelant file 2497, folio 1161-1162
Oct. 20, 1684 Den oppercoopman Joannes Cops tot opperhooft van ’t soldijcomptoir verkozen file 2497, folio 1162
Oct. 20, 1684 Resolutie om ’t fortje op de Maronda te laten vergaen en een andere in de mont van de rivier Craoang te leggen file 2497, folio 1162
Oct. 20, 1684 Resolutie van verscheyde zaacken in Indische comptoiren file 2497, folio 1162
Oct. 21, 1684 ’t Jagt Palleacatta na Japara met een briefje[383] aan den oppercoopman Joannes Cops file 2497, folio 1162-1163
Oct. 21, 1684 Mondeling relaas van den Batavias Javaan Marta wegens de roveriën der Lamponders file 2497, folio 1163-1166
Oct. 22, 1684 Briefje[384] van den schipper Jan Janse Leeman van ’t rif van Tancora file 2497, folio 1166
Oct. 22, 1684 De fluyt de Krijgsman daar vastgeraakt file 2497, folio 1166
Oct. 22, 1684 Resolutie wegens de verdeelinge der Japanse retouren file 2497, folio 1166
Oct. 23, 1684 ’t Schip ’t Wapen van der Goes van ’t rif van Tancora file 2497, folio 1167
Oct. 23, 1684 De fluyt de Krijgsman onbeschadigt daar af geraakt file 2497, folio 1167
Oct. 23, 1684 Resolutie van Ceylon file 2497, folio 1167