Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1684 Resolutie wegens Cormandel en de geprojecteerde fortificatie tot Nagapatnam file 2497, folio 1142
Oct. 13, 1684 Jan Christoffel van Meynhuysen tot baas kruytmaker aangestelt bij provisie file 2497, folio 1142
Oct. 14, 1684 De chialoup Egmont van Bantam met een missive[371] van den commandeur Willem Hartsinck file 2497, folio 1142-1143
Oct. 14, 1684 Briefje[372] aan ’t opperhooft Joannes Cops tot Japara per Inlants vaartuygh file 2497, folio 1143-1144
Oct. 16, 1684 Translaat briefje[373] van den Kiay Angebey d’Jongrana[374] tot Sourabaya aan Haar Edelens file 2497, folio 1144-1145
Oct. 17, 1684 De fluyt de Krijgsman na Caap de Goede Hoope met een missive[375] aan den commandeur Symon van der Stel file 2497, folio 1145
Oct. 17, 1684 En f. 17073 aan cleeden file 2497, folio 1145-1146
Oct. 17, 1684 Den coopman Pieter van den Hoorn versoeckt protexie tegens den directeur generael Anthony Hurt file 2497, folio 1146
Oct. 17, 1684 Resolutie om den Inlants jongeling Louys de Mey na ’t vaderlant te senden en in de theologie te laten studeeren file 2497, folio 1146
Oct. 17, 1684 Den Eerwaarden domine Jacobus Vosmaer een permanent predicant op de reede t’eylants Onrust en de buyten plaatsen Bantam, Tangerang, Tanjongpoura, Sirrebon, Tagal, Samarang, Japara, Sourabaya, de Westcust etc. aangestelt file 2497, folio 1146-1147
Oct. 18, 1684 Briefje[376] van den resident Abraham Holscher tot Sourabaya per Chinees vaartuygh file 2497, folio 1147
Oct. 19, 1684 De gesanten van Radja Bone ingehaalt file 2497, folio 1147-1148
Oct. 19, 1684 Translaat briefje van Radja Palacca aan Zijn Edelheyt file 2497, folio 1148-1149
Oct. 19, 1684 Item briefje[377] van Radja Palacca en zijn huysvrouw aan d’Heer Gouverneur Generaal file 2497, folio 1149-1151
Oct. 19, 1684 Item briefje[378] van Ziam Lenckes geschreven aan Zijn Edelheyt file 2497, folio 1151-1153
Oct. 19, 1684 Translaat briefje[379] van Crain Cronrongh aan den capitain Maleyer Wan Abdoel Bagus file 2497, folio 1153-1154
Oct. 19, 1684 De fluyt Egelenburg van Palembangh met een missive[380] van den Resident Willem Zabelaar file 2497, folio 1154-1156
Oct. 19, 1684 Item 1587 picols peper file 2497, folio 1156
Oct. 20, 1684 Mondeling relaas van den Maleytsen coopman Intje Courous wegens de Lamponse zeerovers, etcetera file 2497, folio 1157-1161
Oct. 20, 1684 De fluyt Delfshaven nae Cheribon met 5000 rijksdaalders en een missive[381] aan den resident Marten Sampson file 2497, folio 1161