Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 7, 1684 Lading van Swanenburgh f. 41875:--:-- file 2496, folio 659
June 8, 1684 Den ridder Thomas Grantam bij Zijn Edelheyt versoeckt excuus wegens de gepleegde insolentiën van 2 zijner luyden in ’t quetsen van malcanderen file 2496, folio 660
June 8, 1684 De fluyt de Geele Beer en Bombain van Cheribon met 307 blancke en Inlandse militairen onder Capiteyn Maurits file 2496, folio 660-661
June 8, 1684 Briefje[192] daarmede van den coopman Marten Sampson file 2496, folio 661
June 9, 1684 De clappusboom door den Coningh van Ternaten voor zijn nieuw gebooren dogtertje geplant file 2496, folio 661-662
June 9, 1684 Briefje[193] van Haar Edelens aan de Craoangse bovenlandse hoofden file 2496, folio 662-664
June 9, 1684 Den Engelsen ridder Grantam met de andere zijner gequalificeerde bij Zijn Edelheyt te gast file 2496, folio 664
June 9, 1684 ’t Jagtje Voorhout en een Inlants vaartuygh na de Straat Sunda met een briefje[194] aan de Heer Admirael Marten Pit file 2496, folio 664
June 9, 1684 Item[195] aan den commandeur Willem Hartsinck tot Bantam file 2496, folio 664-665
June 9, 1684 Resolutie wegens China file 2496, folio 665
June 9, 1684 Nieuwe elecxtie van de borger krijgsofficieren deser steede, 200 te voet als te paart file 2496, folio 665-667
June 9, 1684 Item de gebreeckende wijkmeesteren alhier file 2496, folio 667
June 9, 1684 Alsmede de officieren van ’s compagnies dienaren namentlijk van de compagnies pennisten in ’t Casteel file 2496, folio 668
June 9, 1684 Item van de pennisten in de stadt file 2496, folio 668
June 9, 1684 Alsmede over de compagnie van de Werf file 2496, folio 669
June 9, 1684 Ende de compagnie van ’t quartier file 2496, folio 669
June 9, 1684 Resolutie van verscheyde zaacken file 2496, folio 669
June 10, 1684 ’t Schip ’t Huys ter Merwede van Macassar over Japara met den coopman Jan van Mechelen file 2496, folio 670
June 10, 1684 Brieven van Macassar[196] en Japara[197] file 2496, folio 670
June 10, 1684 Nieuws van Macassar file 2496, folio 670-672