Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 21, 1684 Pinxsteren file 2496, folio 573
May 21, 1684 Briefje[162] van den vaandrigh Willem Kuffelaer tot Tanjongpoura per Nederlants sergeant te water file 2496, folio 573
May 21, 1684 De negorie Intchecarang door den Tommagon aan de rivier Chebet verplaatst file 2496, folio 573
May 21, 1684 Een vaartuygh door de zeerovers afgelopen en vier Javanen vermoort file 2496, folio 574
May 21, 1684 ’t Jagtje de Brak, item de chialoupen Egmond en Snauw, ende een patchiallang na de Oostcust van Java met den capitain Jochem Michielsz. om de rovers te agterhalen, etc. file 2496, folio 574
May 21, 1684 Vertrek van ’t Engels particulier scheepje de Prospect uyt dese rheede file 2496, folio 574
May 21, 1684 Welkomstmaal van den heer president Commandeur François Tack van Bantam file 2496, folio 574
May 23, 1684 Resolutie om een nieuwe logie en beschermplaats tot Bantam aan de oostzijde van de rivier te laten opbouwen volgens ’t project file 2496, folio 575
May 23, 1684 Den afgesant Pangeran Aria Natta Widjaja weder naar huys te laten keeren file 2496, folio 575
May 24, 1684 d’Edele Abraham van Riebeeck tot secretaris van den Hooge Regeering verkooren file 2496, folio 576
May 24, 1684 Den Edelen Commandeur François Tack als president van Macasser toegevoegt 170 guldens ter maant ’t sedert 19e April 1682 en den rangh der independente presidenten naast de oppercoopluyden deses Casteels file 2496, folio 576
May 24, 1684 Den coopman Everard van der Schuyr tot oppercoopman met 80 guldens voor 3 jaar verbeterd file 2496, folio 576
May 25, 1684 Briefje[163] van den heer Gouverneur Cornelis van Quaalbergh tot Malacca per Chinees vaartuygh file 2496, folio 576
May 25, 1684 Translaet rapport van den Javaan Wangsa Dita uyt de negorie Tsiedjong (Tsiedjogong) wegens aangedaan gewelt door Carty Djaja regent van Amboe file 2496, folio 577-578
May 25, 1684 ’t Jacht Naaltwijck uyt Amboina met een missive[164] van de heer Gouverneur Robbert Padbrugge file 2496, folio 578
May 25, 1684 Item een briefje[165] van den heer President Jacob Cops tot Macasser file 2496, folio 578
May 25, 1684 Item[166] van Gouverneur Jacob Lobs en raat in Ternaten file 2496, folio 578
May 25, 1684 Nieuws daarmede file 2496, folio 579
May 25, 1684 Met een retour van nagelen file 2496, folio 579
May 25, 1684 Briefje[167] van den capitain Jochum Michielsz. uyt de Straat Sunda per patchiallangh file 2496, folio 580