Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 22, 1684 De fluyt Egelenburgh na Japara met het gedesigneert opperhooft Joannes Cops file 2496, folio 474
April 22, 1684 Memorie voor denselven file 2496, folio 474
April 22, 1684 Briefje[124] aan den raat tot Japara file 2496, folio 474
April 22, 1684 En een ladinge tot f. 86427:6:2 file 2496, folio 474-475
April 22, 1684 Missive[125] van Haar Edelens aan den Sousouhounangh file 2496, folio 476-479
April 22, 1684 De fluyt Delfshaven na Cheribon met een missive[126] aan den coopman Marten Sampson file 2496, folio 479-480
April 22, 1684 En een ladinge van f. 16017:4:14 file 2496, folio 480-481
April 22, 1684 Acte[127] van vrijgeleyde voor de zoon van den Tommagon Wieradadaha file 2496, folio 481
April 22, 1684 ’t Schip Hellevoetsluys van Bantam met den capitain Harman Wanderpoel, den Pangeran Pourbaya, Raden Sackee file 2496, folio 481
April 22, 1684 Briefje[128] daarmede van den Edelen Commandeur Tack file 2496, folio 481
April 22, 1684 Korte inhoud van dien file 2496, folio 481-486
April 22, 1684 Contract[129] met den Sultan van Bantam geslooten file 2496, folio 486-494
April 22, 1684 Octrooy of acte[130] obligatoir ten behoeve van d’Edelen Compagnie door den Sultan voornoemt verleent file 2496, folio 495-500
April 23, 1684 Secreet briefje[131] van den Edelen Tack en raat tot Bantam per Inlants vaartuygh file 2496, folio 500
April 23, 1684 Nader briefje[132] van gemelten Edelen Tack en raat per Bantams vaartuygh file 2496, folio 500-501
April 23, 1684 Den Pangeran Pourbaya en Raden Sackee van boort aan lant en binnen bij Sijn Edelheyt hebbende hun op Bantam voor haaren broeder den Coning verootmoedigt file 2496, folio 501
April 24, 1684 Den vaandrigh Joannes van Buytenhem van Tanjongpoura terugge met een briefje[133] van den vaandrigh Willem Kuffelaar file 2496, folio 501-502
April 25, 1684 Den Deman Raxanagara van Craoang binnen om sijn afscheyt en werd beschonken file 2496, folio 502
April 25, 1684 Briefje[134] met hem na Tanjongpoura aan den vaandrigh Willem Kuffelaer file 2496, folio 503
April 25, 1684 Wiera Saba van Tanjongpoura per eygen jockom file 2496, folio 503